Preventie 

Voorkomen, verkleinen en verzekeren


Preventie helpt u om schades binnen uw bedrijf te voorkomen of te verkleinen. Zonder schade kunt u ongestoord verder ondernemen en uw klanten blijven bedienen. Vrieling helpt u graag en heeft een aantal bedrijven geselecteerd die u kunnen helpen bij het veiliger maken van uw bedrijf.

Regelmatig keuren van uw elektrische installaties, helpt brand voorkomen. De volgende bedrijven kunnen een NEN1010, NEN3140, Scope8 en Scope10 keuring voor uw bedrijf uitvoeren.

Keuring elektrische installatie

Periodieke controle kan brand helpen voorkomen. Wilt u weten of de brandbeveiliging van uw bedrijf voldoet? De volgende bedrijven kunnen u hierbij helpen. 

Brandbeveiliging

Heeft u er alles aan gedaan om de kans op inbraak te verkleinen? Of wilt u weten of de beveiliging van uw bedrijf voldoet? Henry Meerman Beveiligingstechniek kan u hierbij helpen.

Inbraakpreventie

Werk brengt risico's met zich mee. Die risico's kunnen leiden tot ongevallen, ziekte en uitval, wat nadelig is voor zowel de werknemers als het bedrijf. Daarom is het goed om een risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren. Fizie helpt u daarbij.

Risico Inventarisatie en Evaluatie