Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vrieling.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Aansprakelijkheid

Vrieling heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan Vrieling niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de website en de daarin aangeboden informatie.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Vrieling geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht en eigendomsrechten

Deze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Verspreiding van inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreidt of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Vrieling of van een ander die rechthebbende is.

E-mail

Alle e-mailberichten van Vrieling zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. De afzender sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Nieuwsbrief

Voor de verzending van onze digitale nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van tracking pixels in de e-mails. Door middel van een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor het verbeteren van onze nieuwsbrieven en ze beter te laten aansluiten op de interesses en behoeften van onze klanten. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waar ze voor verzameld zijn.

Vragen over deze website?

Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens