Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vrieling.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Aansprakelijkheid

Vrieling Adviesgroep heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan Vrieling Adviesgroep niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de website en de daarin aangeboden informatie.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Vrieling Adviesgroep geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht en eigendomsrechten

Deze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Verspreiding van inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreidt of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Vrieling Adviesgroep of van een ander die rechthebbende is.

E-mail

Alle e-mailberichten van Vrieling Adviesgroep zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. De afzender sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Vragen over deze website?

Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens