Veiligheid en privacy

Bij Vrieling Adviesgroep respecteren we de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per formulier) aan ons geeft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.


Privacyverklaring & cookies

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. In onze privacyverklaring leest u er meer over en vindt u informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Privacyverklaring Vrieling Verzekeringen en Hypotheken

Privacyverklaring Vrieling Makelaardij

Privacyreglement

Omdat uw privacy voor ons van groot belang is, heeft Vrieling Adviesgroep regels opgesteld over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze regels vindt u terug in ons privacyreglement.

Privacyreglement Vrieling Verzekeringen en Hypotheken

Privacyreglement Vrieling Makelaardij

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy?
Geef deze dan via e mail door aan onze Functionaris Gegevensbescherming via functionaris-gegevensbescherming@vrieling.nl.
Vermeld in de e-mail uw naam en adresgegevens. Binnen drie werkdagen krijgt u een reactie van ons.