Keuring elektrische installaties


Regelmatig keuren van uw elektrische installaties, helpt brand voorkomen. SOCOTEC Groep kan een NEN1010, NEN3140, Scope8, Scope10 en Scope12 keuring voor uw bedrijf uitvoeren. Vul het contactformulier in en binnen 2 werkdagen ontvangt u reactie.

Socotec seeklogo com

Inspectie elektra en pv-installaties (zonnepanelen)

SOCOTEC is een in 1998 opgericht inspectie- en adviesbureau en is dé professionele partner bij claims! SOCOTEC is een landelijk opererend expertise-, taxatie- en inspectiebureau.

SOCOTEC richt zich primair op inspecties van gebouwen voor alle disciplines, onderhoudsmanagement, elektronische veiligheids- en Arbo-Inspecties, conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplanningen. Het bedrijf én de inspecteurs zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van Stichting SCIOS.

Voldoe aan de eisen van uw verzekeraar

Verzekeraars eisen steeds vaker dat de elektra-installaties worden gekeurd volgens de Nederlandse Norm (NEN 1010 en NEN 3140) en SCIOS Scope 10. Dit staat ook in de polisvoorwaarden. Zonder geldige keuring wordt dekking in het geval van schade uitgesloten. Dit kan vergaande gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit veroorzaken.

Brandverzekering en arbo-wetgeving

SOCOTEC verricht inspecties van elektra en elektrisch materieel ten behoeve van de brandverzekering (NEN 1010 en NEN 3140 / SCIOS Scope 10) en ten behoeve van de arbo-wetgeving (SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9). Ook kan uw PV-installatie (zonnepanelen) door SOCOTEC geïnspecteerd worden volgens de SCIOS Scope 12. Combinaties zijn ook mogelijk.

SOCOTEC heeft voor de relaties van Vrieling Adviesgroep een speciale tarievenlijst voor inspecties van Scope 8, 10 en 12 samengesteld. Wij informeren u hier graag over.

Meer weten?

Wilt u weten wat SOCOTEC voor uw bedrijf kan betekenen? Vul onderstaand contactformulier in en SOCOTEC neemt contact met u op.