Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Bedrijven ZekerheidsPakket

Het Bedrijven ZekerheidsPakket is een pakket verzekeringen voor bedrijven. Het pakket combineert uitstekende voorwaarden met een lage premie. Het is ontwikkeld door Vrieling Adviesgroep in samenwerking met een aantal solide verzekeringsmaatschappijen.

Stel uw eigen pakket samen!

Vrijwel alle verzekeringen voor het bedrijf in één pakket: Dat is gemakkelijk en overzichtelijk. Het Bedrijven ZekerheidsPakket kent naast een lage basispremie voor de verschillende verzekeringen ook nog een aantrekkelijke kortingsregeling. Dit komt erop neer, dat de korting hoger wordt naarmate er meer verzekeringen in het pakket worden ondergebracht. De korting kan oplopen tot 10%! Naast deze korting brengt het Bedrijven ZekerheidsPakket nog vele andere voordelen met zich mee.

De volgende verzekeringen kunnen in het pakket worden opgenomen:

Uitbreiding van het pakket

In het Bedrijven ZekerheidsPakket kunt u vrijwel alle verzekeringen onderbrengen die u als ondernemer nodig heeft. Een aantal verzekeringen is omwille van de overzichtelijkheid bewust buiten het pakket gelaten. Dit geldt voor de volgende onderdelen:

Autoverzekering

Bij autoverzekeringen vinden geregeld mutaties plaats, waardoor u iedere keer een nieuwe pakketpolis zou ontvangen. Om die reden zijn deze verzekeringen niet opgenomen in het Bedrijven ZekerheidsPakket. Motorrijtuigen worden voornamelijk als wagenpark verzekerd. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij het Bedrijven ZekerheidsPakket:

  • Alle motorrijtuigenverzekeringen in één contract
  • De ongevallenverzekering voor inzittenden, de schadeverzekering voor inzittenden en de verkeersrechtsbijstand- verzekering kunnen worden meeverzekerd
  • Gespreide betaling per maand zonder premie-opslag of rente.

Verzekeringen inzake gezondheid en zorg

Te denken valt aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de ziekteverzuimverzekering en andere verzekeringen op het gebied van sociale zekerheid. Al deze verzekeringen kunnen wel in combinatie met het Bedrijven ZekerheidsPakket worden gesloten. Ook hierbij is het mogelijk om de premie gespreid te betalen.

Pensioen

Pensioen is een belangrijk onderwerp, maar tegelijk ook gecompliceerd. Daarom heeft Vrieling Adviesgroep hiervoor een pensioenadviesbureau in huis: ABC Pensioen. Deze pensioenadviseurs zijn deskundig op het gebied van individuele pensioenen voor de particulier en de DGA, maar ook als het gaat om collectieve pensioenregelingen voor de medewerkers van het bedrijf.

Marcel Hamberg

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.