ISO-certificaat

Vrieling is al geruime tijd ICO-gecertificeerd. Sinds februari 2018 tegen de nieuwe norm ISO 9001/2015. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.


Iso 9001 2015  Cmyk 003

Controle van het ISO-certificaat

Voorafgaand aan de certificering vinden er twee auditbezoeken van een aantal dagen plaats. Vervolgens worden we (half)jaarlijks door een externe partij getoetst om te beoordelen of we blijven voldoen aan de eisen van de norm.

Meer weten?

Neem contact op met onze kwaliteitscoördinator.

Neem contact op