Particulier ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Kostbaarhedenverzekering

Bij de kostbaarhedenverzekering kunt u kiezen tussen een binnenhuisdekking en een binnenhuis + buitenhuisdekking. In het laatste geval is er werelddekking.

Ruime dekking

Gedekt is schade door verlies en diefstal of als gevolg van brand, explosie, inclusief eigen gebrek, materiaal- en/of constructiefouten. Bovendien is schade als gevolg van elk van buiten komend onheil verzekerd. Dit betekent in de praktijk in feite een allriskdekking. Bij een binnenhuisdekking is meeverzekerd het vervoer van en naar een reparateur en verblijf aldaar.

Extra dekking

Bij schade zijn de bereddingskosten en expertisekosten meeverzekerd, zelfs boven het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

Hoewel de dekking zeer ruim is, is er uiteraard een aantal uitsluitingen, zoals opzet of ernstige nalatigheid, krassen, schrammen en slijtage. Catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties zijn niet verzekerbaar. Diefstal uit auto’s is alleen gedekt, als de verzekerde zaken niet zichtbaar waren opgeborgen in een goed afgesloten auto.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt gebaseerd op de aankoopwaarde van de te verzekeren zaken. Een andere mogelijkheid voor het bepalen van het verzekerde bedrag is een taxatierapport.

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.