Uw taxatie bij Vrieling

U wilt de marktwaarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij Vrieling.

Woonhuisverzekering

Waarom taxeren?

U krijgt doorgaans te maken met taxatie als u een nieuwe woning koopt of uw hypotheek oversluit. De taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk. Dat betekent dat dit afwijkt van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model.

Helder, objectief en betrouwbaar

Alle taxateurs bij Vrieling zijn gecertificeerd via het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Vrieling is bovendien aangesloten bij Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI keurt rapporten van woningtaxaties en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. U krijgt zo een heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxatie.

Uw woning laten taxeren?

Laat ons weten wat uw wensen zijn en we helpen u verder.

Maak een afspraak