Nieuws

25-07-2017

Wat betekenen de veranderingen in de Arbowet voor u als werkgever?

Afgelopen januari jl. is het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Op 1 juli zijn de veranderingen in gegaan. 

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Open spreekuur
  Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Benamingen hiervoor zijn arbeidsomstandigheden-spreekuur, open spreekuur of preventiespreekuur. Met de nieuwe Arbowet bent u als werkgever nu ook verplicht uw werknemers hier actief op te wijzen. 
   
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. 
 • Second opinion
  Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen, wanneer de werknemer twijfelt over het advies van de bedrijfsarts. 
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. 
 • Duidelijke rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker krijgt een belangrijke rol in de organisatie. 
 • Basiscontract arbodienstverlening
  De nieuwe arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener nu ook verplicht. Dit wordt het “basiscontract” genoemd. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd.

Heeft u vragen over de nieuwe Arbowet neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.