Nieuws

24-05-2016

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. De samenvoeging van de WGA-risico’s houdt in dat u óf het gehele risico via het UWV verzekert óf dit onderbrengt bij een verzekeraar waarmee u ‘eigenrisicodrager’ bent. Voor 1 oktober 2016 moet u deze keuze maken.

Focus op re-integratie verlaagt de werkgeverskosten
Het samenvoegen van de WGA-vast en de WGA-flex tot één financieringsregeling per 1 januari 2017 brengt voor u als werkgever een belangrijk keuzemoment met zich mee: dekt u uw risico's publiekelijk af via het UWV of regelt u het zelf door middel van het eigenrisicodragerschap? Er is meer te kiezen en er is sprake van meer complexiteit dan ooit, maar er zijn ook kansen. De WGA gaat op de schop. Als werkgever bent u vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor alle werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het is daarbij niet van belang of de medewerker in vaste dienst was (WGA-vast) of een bepaalde tijd contract had en ziek uit dienst is gegaan (WGA-flex). U zal moeten nadenken over het verstandig afdekken van risico's.

U moet een keuze maken voor 1 oktober 2016
Het vooruitschuiven van de keuze is niet meer mogelijk, werkgevers moeten iets doen voor 1 oktober 2016. Bent u op dit moment publiek verzekerd? Dan dient u te overwegen of u bij het UWV wil blijven voor de WGA-flex én WGA-vast. Ook uw keuze voor de financiering van de Ziektewet is hierin bepalend, omdat al uw activiteiten om uw Ziektewetduur te beperken, direct van invloed zijn op de hoogte van uw WGA-rekening. Bent u op dit moment eigenrisicodrager? Dan moet u ook aan de slag. Wanneer u als werkgever en uw WGA-verzekeraar niet actief de garantstelling verlengen, inclusief het bijkomende WGA-flex-risico, vervalt het eigenrisicodragerschap en wordt het totale WGA-risico verzekerd via het UWV.

Hulp bij uw keuze?
Het maken van een goede keuze is van groot financieel belang voor u als werkgever. Wat de juiste keuze is? Dat is onder andere afhankelijk van uw totale loonsom. Bovendien gelden er voorwaarden aan een overstap van het UWV naar een verzekeraar, of andersom. Bent u nu eigenrisicodrager en heeft u een WGA-verzekering bij Vrieling? Dan ontvangt u van ons voor 1 oktober een voorstel. Ook organiseren wij verschillende kennissessies voor 1 oktober. Hierover ontvangt u binnenkort bericht.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u nu de situatie alvast doornemen? Maak dan een afspraak met een adviseur bij Vrieling Verzekeringen of bel 0523 – 28 27 26. Wij helpen u graag!