Nieuws

30-12-2013

Brand veroorzaakt? Vanaf 2014 gelden nieuwe regels!

Per 1 januari 2014 kunnen bedrijven door verzekeraars volledig aansprakelijk worden gesteld voor schade door een brand, als die aan hen te wijten is. Tot dusver konden verzekeraars maximaal € 500.000 verhalen op aansprakelijke bedrijven. De schade voor uw bedrijf kan dus al snel hoger uitvallen. Bent u voldoende verzekerd?

Veroorzaakt u (of één van uw medewerkers) een brand, en is er sprake van onzorgvuldig handelen of nalatigheid? Dan konn de verzekeraar in 2013 maximaal € 500.000 op u verhalen. Vanaf dit jaar (2014) vervalt de limiet van € 500.000 en kan een verzekeraar u voor het volledige schadebedrag aansprakelijk stellen.

De nieuwe regel is vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Bijna alle verzekeraars in Nederland moeten zich aan deze regels houden.

Wat betekent dit voor u?

Als u een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) bij Vrieling heeft afgesloten, dan heeft u wellicht al bericht gehad van uw adviseur. Ook verzekeraars hebben de afgelopen periode brieven gestuurd over dit onderwerp. Vrieling adviseert het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering te verhogen naar € 2.500.000 (als dit nog niet het geval is). De laatste jaren wordt door veel verzekeraars een verzekerd bedrag van € 2.500.000 aangeboden. In Nederland wordt dit ook gezien als een verantwoord bedrag.

Preventiemaatregelen

Omdat volgens de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014 brandverzekeraars in bepaalde gevallen gebruik kunnen maken van hun wettelijk recht op het nemen van regres, maakt deze regeling een dekkende verzekering lastig. Daarom is het belangrijk brandrisico’s te onderkennen en waar mogelijk te voorkomen. Dit kan door preventiemaatregelen te treffen op de werkvloer of door aansprakelijkheid te beperken in bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden. Vooral bedrijven die werkzaamheden uitvoeren bij derden, kunnen te maken krijgen met een verhaalsactie als er door onzorgvuldig handelen schade aan derden wordt veroorzaakt. Is dit bij u in het bedrijf het geval? Probeer dan uw aansprakelijkheid te beperken door in de algemene voorwaarden te bedingen dat uw maximale schadeplichtigheid beperkt blijft tot de uitkering die uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering doet.

Meer informatie?

Neem voor vragen online contact op met uw adviseur of bel 0523 – 28 27 26. Onze vestigingen in Dedemsvaart of Hardenberg bezoeken mag natuurlijk ook!