Nieuws

07-05-2013

AOW-leeftijd naar 67, wat gebeurt er met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd in stappen verhoogd van 65 naar 67 jaar. De aandacht rondom deze wijziging gaat vooral uit naar pensioenregelingen en het feit dat men langer moet blijven werken. Maar wat betekent deze verhoging voor uw  arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wanneer u als zelfstandige op dit moment blijvend arbeidsongeschikt raakt, heeft u waarschijnlijk direct een inkomensprobleem voor de periode tussen uw eindleeftijd (maximaal 65 jaar) en uw AOW-leeftijd (66 of 67). U mist één of twee jaar het verzekerde bedrag van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering én u ontvangt nog geen AOW. Uiteraard zijn er voor dit probleem verschillende oplossingen beschikbaar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verhogen
Als u op dit moment niet arbeidsongeschikt bent, dan kunt u de eindleeftijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering verhogen naar 66 of 67. Nog niet alle verzekeraars bieden deze optie aan. Als uw verzekeraar de optie wel biedt, dan ontvangt u van ons bericht.* U heeft dan de keuze om de leeftijd te verhogen (tegen de kosten voor deze verlenging), maar u kunt er ook voor kiezen om het te laten zoals het is.

Pensioenvoorziening
Heeft u naast uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een pensioenvoorziening getroffen met een aanvangsleeftijd van 65 jaar? Dan blijft het inkomensgat enigszins beperkt. Redt u zich in de tussenliggende jaren financieel? Dan kunt u beslissen verder geen actie te ondernemen. Maar als uw pensioenvoorziening niet toereikend is om op uw 65e te stoppen met werken, dan is het wellicht beter om naast de eindleeftijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ook uw pensioendatum uit te stellen.

Uiteraard heeft u ook de keuze om niets aan te (laten) passen. U neemt dan het risico om bij arbeidsongeschiktheid één of twee jaar geen inkomen te ontvangen, tenzij u al andere maatregelen heeft getroffen. Welke beslissing u ook maakt, Vrieling denkt graag met u mee. Neem voor meer informatie over dit onderwerp gerust contact met ons op: (0523) 28 27 26.

* U ontvangt van ons bericht als u de arbeidsongeschiktheidsverzekering via Vrieling Adviesgroep heeft afgesloten.