Nieuws

24-01-2017

Wat is er veranderd in 2017?

Elk jaar zijn er weer een aantal financiële en hypotheek gerelateerde aanpassingen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Maximale hypotheek omlaag naar 101 % 

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50 %

De hypotheekrenteaftrek is per 1 januari 2017 weer iets verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2016 was dat 50,5 %. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens is sinds januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval. 

De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2017 € 245.000.
De maximale NHG kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 247.450 (101 % van de marktwaarde).
De maximale NHG kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 259.700 (106 % van de marktwaarde).

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Met ingang van 2017 zijn er twee extra mogelijkheden om de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning af te kopen, zonder dat u hiervoor belasting hoeft te betalen. Dit kan nog voordat er vijftien of twintig jaar premie is betaald. Het blijft wel verplicht om met de uitkering de eigenwoningschuld af te lossen.

De versoepeling geldt:

  • Als u uw woning verkoopt terwijl u al een nieuwe woning heeft gekocht.
  • Als de gemeente u schuldhulpverlening biedt. Of als kan worden vastgesteld dat u financiële problemen heeft en daardoor niet meer in staat bent of niet verwacht de woonlasten te kunnen betalen.

Ook nam de Tweede Kamer een wijziging van het Belastingplan 2017 aan. Door deze wijziging kunt u altijd belastingvrij uw kapitaalverzekering of bankspaarrekening gebruiken om uw hypotheek af te lossen. Ook als u nog niet de vereiste 15 of 20 jaar hebt gespaard of premie hebt betaald. U kunt in delen aflossen met de middelen uit een kapitaalverzekering of bankspaarrekening, zodat u maximaal 10 % boetevrij aflost. Of u lost op deze manier in een keer alles af na afloop van de rentevaste periode van uw hypotheek. 

Wanneer deze wijziging in werking treedt, is nog niet bekend aangezien eerst de fiscale gevolgen ervan worden onderzocht. Vervolgens bepaalt de staatssecretaris van Financiën Wiebes wanneer de wijziging wordt ingevoerd. 

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

In 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning. 

Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan een totaalbedrag van € 100.000.

Normaal gesproken ontvangt u binnen drie jaar na de aangifte schenkbelasting de aanslag, maar bij de gespreide schenking heeft de Belastingdienst daarvoor vijf jaar de tijd.

Nul-op-de-meter woning

Als u een nul-op-de-meter woning koopt, mag u in 2017 een bedrag van € 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die u op basis van uw inkomen kunt krijgen. Dat is € 2000 minder dan in 2016.