Nieuws

18-01-2017

Gaat de hypotheekrente stijgen in 2017? 

 
Onder invloed van de lage marktrentes is de hypotheekrente de afgelopen jaren gedaald tot een historisch laag niveau. Dit geldt zowel voor de korte rentevast periodes tot 1 jaar vast als de lange rentevast periodes, bijvoorbeeld 10 jaar vast. Wat zijn de verwachtingen voor 2017? 
 
De hypotheekrentes zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaal markt en dat wordt deels bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In 2016 had de Centrale Bank een laag rentebeleid. Dit lage-rente-beleid blijft ook in 2017 van kracht, maar een scherpe daling van de hypotheekrentes, zoals we in 2016 gezien hebben, wordt in 2017 niet verwacht. De bodem van de hypotheekrente komt daarmee in zicht.
 

Gaat de hypotheekrente in 2017 stijgen? 

De vraag is uiteindelijk niet ‘of de hypotheekrente weer gaat stijgen’, maar wanneer. Om te voorspellen of de hypotheekrente gaat stijgen is, naast het beleid van de Europese Centrale Bank, de wereldwijde economische groei van belang. Hoe harder de economie groeit, hoe sneller de hypotheekrentes stijgen. De economie groeit wel, het is alleen de vraag hoe snel dit gaat. 
De hypotheekrente gaat dus stijgen, maar we kunnen niet voorspellen hoe snel dit gaat.