Nieuws

10-06-2015

Verzekeren tegen diefstal

U kunt de kans op diefstal verkleinen, maar helaas kunt u het nooit helemaal voorkomen. Daarom kunt u uw gebouwen, inventaris, landbouwwerktuigen en vee verzekeren tegen diefstal en/of inbraak. Daar zijn verschillende verzekeringen en dekkingen voor, passend bij uw bedrijf en uw wensen.

Agrarische gebouwenverzekering

Een agrarisch bedrijfsgebouw vertegenwoordigt een grote waarde, een goede verzekering daarvan is dus van het grootste belang. Zijn uw agrarische bedrijfsgebouwen verzekerd op uitgebreide voorwaarden? Dan is onder meer schade als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, en diverse vormen van waterschade en neerslag gedekt. Ook schade als gevolg van een inbraak, bijvoorbeeld ingeslagen ramen of een geforceerde deur, is meeverzekerd.

Roerende zaken verzekering

Tot roerende zaken behoort alles wat niet 'aard- of nagelvast met het gebouw verbonden is'. Erg veelomvattend dus. Wat dit betekent voor u als agrariër? Denk vooral aan het verzekeren van uw inventaris, bedrijfsvoorraden, levende have (bijv. rundvee, paarden, schapen) en uw oogst. U kunt bij deze verzekering kiezen om schade als gevolg van diefstal te verzekeren.

Landbouwwerktuigen

Tractoren en landbouwwerktuigen vertegenwoordigen een aanzienlijk bedrijfskapitaal. Het is dan ook van het grootste belang dit materieel goed te verzekeren. Een aansprakelijkheidsverzekering (WA) is zelfs verplicht, ook als u uw werktuigen (bijna) niet op de openbare weg gebruikt. Naast WA kunt u kiezen voor een casco of brand-/diefstaldekking die ook de kosten bij diefstal van uw voertuigen dekt.

De juiste verzekeringen

Zoals u ziet bestaan er verschillende verzekeringen tegen schade als gevolg van diefstal. Uw adviseur bij Vrieling kan u, op basis van uw bedrijf en wensen, vertellen welke verzekeringen bij uw situatie passen. Niet alleen voor uw bedrijf, maar ook voor uw woning. Meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur via 0523 – 28 27 26 of stuur een bericht via de site.