Nieuws

18-10-2013

Vervuilde wegen: de vervuiler betaalt

Het komt regelmatig voor dat wegen ernstig worden vervuild door landbouw- en bouwverkeer. Daarbij kan het gaan om zaken als afgevallen lading, verlies van brandstof, beschadiging van de weg, bandensporen van zand of grind. Hierdoor ontstaan risico’s voor weggebruikers. Er is bijvoorbeeld meer kans op aanrijdingen. Met name voor motorrijders en bromfietsers kan dat gevaarlijke situaties opleveren.

Waarschuw- en schoonmaakplicht

Wettelijk is elke veroorzaker van deze vorm van vervuiling verplicht de overige weggebruikers hiervoor te waarschuwen en de vervuiling zo spoedig mogelijk te verwijderen. Het plaatsen van waarschuwingsborden vrijwaart de vervuiler dus niet van die schoonmaakplicht.

Aansprakelijkheid

Bij ongelukken wordt in de meeste gevallen gekeken naar mogelijke oorzaken. Als die oorzaken bekend zijn, is de volgende stap het kijken naar de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid. Soms is een veroorzaker door de gemeente of politie te achterhalen.

Wees voorbereid

Gaat u met landbouwvoertuigen de weg op en bestaat de kans op vervuiling? Zorg er dan altijd voor dat u borden plaatst om andere weggebruikers te waarschuwen. Maak de weg bovendien dezelfde dag nog schoon. Op deze manier voorkomt u onnodige boetes van de politie. En nog belangrijker: u voorkomt hiermee ongelukken!

Heeft u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeluk veroorzaakt? Uw aansprakelijkheidsverzekering dekt in de meeste gevallen de schade. Bel hiervoor 0523 - 28 27 26.