Nieuws

16-01-2014

Schade door werknemers die motorrijtuigen besturen?

WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheidverzekering Motorrijtuigen. Met deze verzekering is uw aansprakelijkheid als werkgever goed verzekerd als uw werknemer zelf schade lijdt als bestuurder van een motorrijtuig. Ook als er sprake is van eigen schuld van de werknemer. Bent u hiervoor verzekerd?

De WEGAM-verzekering is er voor werknemers die tijdens werktijd zelf (letsel)schade oplopen omdat hij of zij op dat moment een motorrijtuig bestuurde. De werknemer moet dan op dat moment wel gehandeld hebben binnen de op de polis vermelde bedrijfsactiviteiten. De dekking geldt zowel voor vaste en tijdelijke werknemers, oproepkrachten en stagiaires.

Voorbeelden van gedekte schades

- Schade aan werknemers
Denk hierbij aan letsel of aantasting van de gezondheid van uw werknemers. Maar ook aan overlijden en de schade die voortvloeit uit het overlijden van de werknemer.

-Schade aan zaken die eigendom zijn van de werknemer
Onder andere beschadiging van  voertuigen en/of goederen, vervuiling, vernietiging of vermissing van zaken van de werknemer en de hieruit voortvloeiende schade. Tenzij zaken uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Uw adviseur kan u vertellen welke zaken dit zijn.

Meer weten?

De WEGAM-verzekering is met name bestemd voor agrariërs met werknemers die bij de uitvoering van hun werk een motorvoertuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn. De WEGAM-verzekering sluit u eenvoudig bij op uw aansprakelijkheidsverzekering. U betaalt per werknemer een relatief lage premie. Wilt u meer informatie, een advies en/of een offerte? Neem dan contact op met uw adviseur: 0523 - 28 27 26 of via de website.