Nieuws

08-02-2018

Landbouwregeling

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling vervallen. Deze regeling gaf agrariërs de mogelijkheid om geen btw-administratie bij te houden. Agrariërs die van de regeling gebruikmaakten, konden ook geen btw verrekenen. Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Dit betekent dat alle agrarische ondernemers vanaf nu btw-plichtig zijn. Voortaan moet elke agrariër btw afdragen en bestaat de mogelijkheid om btw te verrekenen.

Gevolgen
Veel agrarisch ondernemers voeren op eigen initiatief al langer een btw-administratie. Geldt dat ook voor u, dan verandert er voor u in principe niets en hoeft u geen actie te ondernemen.

Voor ondernemers die wel gebruikmaakten van de landbouwregeling heeft deze wijziging wel gevolgen. Omdat u in de nieuwe situatie de btw kunt verrekenen hoeft het bedrag aan btw niet langer meeverzekerd te worden op uw zakelijke schadeverzekeringen.

Met name op de verzekeringen van bedrijfsgebouwen en casco verzekerd landbouwmaterieel, met hoge verzekerde bedragen, heeft dit invloed. De verzekerde bedragen kunnen namelijk met 21% worden verlaagd. U betaalt daardoor ook minder premie. Eventuele schades zullen exclusief btw worden uitgekeerd.

Privé-eigendommen dienen inclusief btw verzekerd te blijven. Daarom adviseren wij u om, eventueel in overleg met uw boekhouder, na te gaan welke zaken privé en welke zakelijk zijn. Als u nog onder de landbouwregeling viel en de verzekeringen nu aangepast wilt hebben, geeft u dat dan zo spoedig mogelijk aan ons door.

Heeft u nog vragen of twijfelt u erover of uw verzekeringen ex- of inclusief btw zijn opgemaakt, neemt u dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.