Nieuws

09-07-2013

De verzekering voor uw technische installaties

Schade aan uw technische installaties kan heel kostbaar zijn. Speciaal voor dit risico biedt Vrieling de Technische verzekering voor agrarische bedrijven (TVA).

Waar is deze verzekering voor?

De TVA-verzekering vergoedt materiële schade aan en verlies van apparatuur door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen. U kunt de TVA-verzekering afsluiten voor:

  • brijvoerinstallaties;
  • droogvoerinstallaties;
  • klimaatbeheersingsinstallaties;
  • melkwininstallaties;
  • melkkoelinstallaties;
  • pc-systemen;
  • telecommunicatie-installaties.

Wat zijn de voordelen van deze verzekering?

  • ruime vergoedingen voor de vitale onderdelen van uw bedrijf;
  • perfecte aanvulling op uw brandverzekering;
  • aantrekkelijke en soepele regels voor de vervanging van onderdelen.

Wat is niet verzekerd?

Onder deze verzekering valt niet schade door brand, storm, blikseminslag en inductieschade door bliksem. Deze risico’s kunt u verzekeren met de brandverzekering.

Wat kost de TVA-verzekering?

Hoeveel premie u betaalt, hangt af van het bedrag dat u verzekert. Uw verzekeringsadviseur bij Vrieling adviseert u hierover. Overigens kunt u de TVA-verzekering ook opnemen in het Agrarisch ZekerheidsPakket. De pakketkorting levert u flink wat voordeel op.

Geïnteresseerd?

Wilt u deze verzekering afsluiten? Of heeft u vragen? Neem dan online contact op met uw verzekeringsadviseur bij Vrieling of bel: 0523 – 28 27 26.