Nieuws

09-07-2013

Bent u verzekerd tegen milieuschade?

De milieuwetten worden steeds strenger. Het kost bedrijven veel geld om aan deze wetten te voldoen. Toch kan er milieuschade ontstaan. Vooral gewasbeschermingsmiddelen, asbest, minerale olie en mest veroorzaken schade aan het milieu. En een gewone brandverzekering vergoedt niet de kosten voor het schoonmaken van vervuilde grond en water.

Voor deze onvoorziene kosten biedt Vrieling de milieuschadeverzekering. Sluit u de milieuschadeverzekering voor agrarische bedrijven af? Dan vergoedt de verzekeraar de kosten om bodem en water schoon te maken na vervuiling. Ook schade aan bezittingen is verzekerd. Lijdt uw bedrijf schade door de milieuvervuiling? Ook daarvoor bent u verzekerd. Na milieuschade kunnen we altijd snel tot actie overgaan, ook als u milieuschade veroorzaakt bij anderen.

Verzekering afgestemd op agrariër

De milieuschadeverzekering is speciaal ontwikkeld voor:

 • melkveehouders;
 • akkerbouwers;
 • intensieve veehouderij (zoals varkens, pluimvee, vleesstieren, vleeskalveren);
 • glastuinders;
 • volle grondtelers;
 • kwekers en telers van bloemen, bomen, champignons, groente, fruit en planten.

Ook agrarische loonbedrijven, hoveniers en maneges komen voor deze verzekering in aanmerking.

Wat zijn de voordelen van deze verzekering?

Uw verzekeringsadviseur bij Vrieling kan u precies vertellen welke schades wel en niet gedekt zijn met de milieuschadeverzekering. U profiteert in ieder geval van de volgende voordelen:

 • De milieuschade aan uw eigen locatie is meeverzekerd.
 • Na schade geen discussie over wie nu eigenlijk aansprakelijk is; u kunt snel gaan saneren.
 • Maakt u kosten om de milieuschade te beperken (bereddingskosten)? Dan vergoedt de verzekeraar die boven op het verzekerde bedrag.
 • U combineert meerdere milieuverzekeringen onder één polis.
 • De verzekering biedt soepele voorwaarden tegen scherpe premies.
 • U hoeft geen eigen risico te betalen.
 • Er is vaak geen verplicht bodemonderzoek nodig.

Wat kost deze verzekering?

U betaalt geen eigen risico bij schade. Er bestaat daarnaast geen standaardpremie voor deze verzekering. De verzekeraar betekent de premie op basis van de volgende factoren:

 • basispremie;
 • (eventuele) toeslag vanwege de bedrijfsomvang;
 • toeslagen voor risicofactoren;
 • gekozen dekking;
 • aantal bebouwde locaties.

 Geïnteresseerd?

Wilt u deze verzekering afsluiten? Of heeft u vragen? Neem dan online contact op met uw verzekeringsadviseur bij Vrieling of bel: 0523 – 28 27 26.