Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders en medewerkers toezicht op het gevoerde beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Vrieling Adviesgroep. Ook houdt de raad toezicht op de naleving van wettelijke en andere relevante regels.