Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

WGA-aanvullingsverzekering

Om duidelijk te maken wat een WGA-aanvullingsverzekering precies inhoudt is het belangrijk om te weten hoe de WIA precies in elkaar steekt.

De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee jaar ziekte minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, een uitkering krijgen. De WIA stimuleert werkgevers met financiële prikkels om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te helpen of te houden. Werknemers worden gestimuleerd om aan het werk te blijven dan wel te gaan. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer kunnen werken. Dit betekent een breuk met de WAO, waarin de nadruk vooral ligt op inkomensondersteuning.

De WIA in hoofdlijnen

Na twee jaar ziekte, waarin de werkgever het loon doorbetaalt, onderscheidt de WIA drie groepen arbeidsongeschikten:

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 

Inkomensvoorziening Volledig arbeidsongeschikten (IVA). Deze werknemers krijgen een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon, waarbij het in aanmerking te nemen loon gemaximeerd is op € 50.064,- (maximaal SV-loon in 2012).

Gedeeltelijk of volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt 

Werkhervattingregeling Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) De werknemer krijgt meestal in eerste instantie tijdelijk een uitkering die inclusief eventueel verdiend loon tenminste 70% van zijn oude loon bedraagt (tot maximaal SV-loon). Als de werknemer daarna onvoldoende werkt (of beter gezegd: zijn resterende verdiencapaciteit onvoldoende benut), krijgt hij een zeer minimale uitkering. Werkt hij wel voldoende, dan krijgt hij een veel hogere uitkering.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Geen regeling of voorziening. Een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, blijft in principe bij de werkgever in dienst. De overheid laat afspraken over de aard van het werk en de hoogte van het loon over aan werkgever en werknemer.

Meer informatie over de WIA? De website van het UWV vertelt er meer over.

WGA-aanvulingsverzekering

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een WGA-aanvullingsverzekering op de markt gebracht. Al deze verzekeringen hebben met elkaar gemeen, dat er een aanvulling wordt gedaan op de beperkte WGA-uitkering. De aanvulling is dus van toepassing op de uitkering voor gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikte werknemers, mits deze arbeidsongeschiktheid niet duurzaam (en dus tijdelijk) is.

Echter: de dekking van deze verzekeringen is volstrekt onvergelijkbaar! De ene maatschappij garandeert altijd een inkomen na arbeidsongeschiktheid van 70% van het (gemaximeerde) salaris, terwijl een andere maatschappij blijft steken op slechts 28% van het salaris! Vrieling biedt u de zekerheid van een goed advies en de beste dekking. Dat levert voordeel op voor u als ondernemer en voor uw medewerkers!

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.