RI&E

De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De eerste verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen uw bedrijf. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in uw bedrijf kunnen voorkomen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s in kaart brengen om met een plan van aanpak de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Wanneer moet de RI&E getoetst worden door een arbodienst/deskundige?

  • Bedrijven met maximaal 25 werknemers kunnen gebruik maken van een goedgekeurde branche-RI&E (deze hoeft per 1 april 2011 niet getoetst te worden). Maak je als werkgever geen gebruik van een goedgekeurde branche-RI&E dan is toetsing wel verplicht.
  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de gemaakte RI&E altijd verplicht laten toetsen. Dit gebeurt meestal d.m.v. een bezoek aan uw bedrijf.

Hoger eigen risico op de Aansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf

Voor sommige bedrijven/bedrijfstakken geldt een hoog eigen risico (bijv. € 25.000,-) indien uw bedrijf geen RI&E heeft gemaakt of niet binnen de gestelde termijnen de wettelijk verplichte maatregelen heeft uitgevoerd. Kijk hier in uw polis goed naar!

Wat kan Vrieling voor u doen?

  • Voor bedrijven met maximaal 25 werknemers is de branche-RI&E te vinden op www.rie.nl
  • Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers heeft Vrieling via Vechtdal Gezond gespecialiseerde deskundigen die u graag verder helpen!
Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.