Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

Deze heldere, moderne verzekering biedt een brede dekking. Zo zijn naast de saneringskosten van toekomstige verontreiniging van bodem en/of water tal van andere kosten gedekt, zoals expertisekosten en bereddingskosten. Uniek is dat zowel uw schone grond als de bodem van uw buren is verzekerd. Bovendien hoeft er bij milieuschade geen discussie plaats te vinden over wie de veroorzaker is, waardoor de schade snel en direct kan worden vergoed!

Herbouw van gebouwen

In het geval het voor de uitvoering van de sanering noodzakelijk is om gebouwen of een gedeelte daarvan af te breken en te herbouwen, dan worden de herbouwkosten vergoed tot maximaal de verkoopwaarde van de gebouwen voor de uitvoering van de sanering

Meeverzekerde kosten

Binnen de grenzen van het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd:

  • Bereddingskosten
  • Expertisekosten
  • Opruimingskosten

Wat is niet verzekerd?

Hoewel de voorwaarden van de milieuschadeverzekering van Vrieling uiterst ruim zijn, is natuurlijk niet alles te verzekeren. Catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreactie zijn niet verzekerbaar. En daarnaast is bijvoorbeeld niet gedekt, de schade die het gevolg is van achterstallig onderhoud of constructiefouten. Er zijn nog een aantal uitsluitingen, deze zijn te vinden in de polisvoorwaarden.

Greetje de Graaf

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.