Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Inventaris-goederen-huurdersbelangverzekering

De inventaris- en goederenverzekering biedt u veel vrijheid in het kiezen van uw dekking. Wij vergoeden schade aan uw inventaris of goederen veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals in de onderstaande modules omschreven. Tijdens het samenstellen van uw polis heeft u zelf de keuze welke modules u meeverzekert. Vindt u het lastig om dit te bepalen? Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van een verstandige keuze. 

Module A

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Inductie en overspanning

Module B

 • Storm

Module C

 • Diefstal van bij het gebouw behorende onderdelen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Vandalisme veroorzaakt door een inbreker

Module D

 • Aanrijding
 • Het springen of lekken van waterleidingen
 • Water binnengedrongen via vensters, of door het lekken van daken en/of dakgoten
 • Sneeuwdruk, en door binnengedrongen sneeuw
 • Schade aan de inhoud van etalages als gevolg van het breken van etalageruiten

N.B. Voor een volledig overzicht van de gedekte gebeurtenissen, zie de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Verzekering naar nieuwwaarde

De inventaris wordt in het algemeen verzekerd naar nieuwwaarde. Dat is ook noodzakelijk, want de schade-uitkering moet toereikend zijn om een nieuwe inventaris aan te schaffen. De goederenvoorraad wordt verzekerd naar inkoopwaarde.

Verzekering op vaste taxatie

Bij grotere inventarissen is het aan te bevelen een taxatierapport te laten opstellen. Het voordeel daarvan is, dat altijd het juiste bedrag is verzekerd.

Dekking boven het verzekerd bedrag

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij boven het verzekerde bedrag:

 • Bereddingskosten
 • Expertisekosten
 • Opruimingskosten
 • Huurderving
 • De kosten van noodzakelijke verbeteringen en noodvoorzieningen aan het beschadigde gedeelte van het gebouw
 • Kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating als gevolg van een gedekte gebeurtenis
 •  

Wat is niet verzekerd?  

Hoewel de voorwaarden van de inventaris- en goederenverzekering van Vrieling uiterst ruim zijn, is natuurlijk niet alles te verzekeren. Catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreactie zijn niet verzekerbaar. En daarnaast is bijvoorbeeld niet gedekt, de schade die het gevolg is van achterstallig onderhoud, schade die met opzet is toegebracht of schade door diefstal uit openbare ruimten.

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.