Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Eigen vervoerverzekering

De gedekte gebeurtenissen zijn ondermeer:

  • Brand en ontploffing
  • Vallen tijdens het laden en lossen uit het voertuig
  • Ongeluk met het voertuig waarin de goederen worden vervoerd
  • Diefstal na sporen van braak of van het gehele voertuig met inhoud
  • Enig ander van buitenkomend onheil

De Eigen Vervoerverzekering heeft een zeer uitgebreide 24-uurs dekking. Het dekkingsgebied omvat alle landen in de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen en Zwitserland. Materiële schade door blokkades of stakingen is gedekt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor schade door bederf als gevolg van het uitvallen van een koelinstallatie.

Premie en verzekerd bedrag

De premie is afhankelijk van het aantal auto’s en het gewenste bedrag waarvoor de te vervoeren zaken verzekerd moeten worden (€ 5.000,-, € 10.000,- en € 15.000,-). Uniek is dat een tussentijdse uitbreiding van het wagenpark tot de eerstkomende premievervaldatum automatisch is gedekt. De mate van beveiliging van de bedrijfsauto’s is van invloed op de hoogte van de premie.

Nooit sprake van onderverzekering

De opruimingskosten en schade aan hulpmaterialen zijn gedekt en uiteraard wordt imaginaire winst vergoed. In de praktijk zal nooit sprake zijn van onderverzekering: de schade wordt altijd volledig vergoed tot de verzekerde som.

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.