Documenten van Vrieling


Bekijk de dienstverleningsdocumenten en dienstenwijzers van Vrieling Verzekeringen en Vrieling Hypotheken en het beloningsbeleid van Vrieling Adviesgroep.

Dienstenwijzers en dienstverleningsdocumenten

In onze dienstenwijzers informeren wij u over onze algemene werkwijze en dienstverlening. In het dienstverleningsdocument is informatie te vinden over wat wij - voor specifieke diensten - voor u doen, wat wij niet voor u doen en wat de gemiddelde kosten voor deze diensten zijn.

Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen Zakelijk

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken Vrieling Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Vrieling Verzekeringen

Dienstenwijzer Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen Particulier

Abonnementsvoorwaarden Vrieling Verzekeringen

Beloningsbeleid

Vanuit de AFM (Autoriteit Financiële Markten) is het verplicht dat wij u vertellen hoe onze medewerkers worden beloond. Deze informatie staat in ons beloningsbeleid. Ons uitgangspunt is altijd dat onze medewerkers u het product en/of de dienst adviseren die het beste bij u past. 

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering, gericht op de lange termijn. Dit betekent onder andere dat we waar mogelijk voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht. Hiervoor zijn interne procedures en controles ingesteld.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de lange termijn. Ook wordt door ons beleid van een gezonde, stimulerende werking uitgegaan. Wij voldoen met ons beloningsbeleid aan art. 1:120 Wft.

Wij hanteren voor onze adviseurs voor een deel een variabele beloning. Deze beloning is gemaximeerd op 20% van het vaste salaris en wordt voor meer dan de helft bepaald op basis van kwalitatieve doelstellingen.

Beloningsbeleid medewerkers

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel 0523 - 28 27 26 of neem via de website contact met ons op.

Contact met Vrieling