Vrieling.zorgtvoorje.nl is een onderdeel van Vrieling Adviesgroep. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per formulier) aan ons geeft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Privacyverklaring & cookies

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. In onze privacyverklaring leest u er meer over en vindt u informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Lees de privacyverklaring

Privacyreglement

Omdat uw privacy voor ons van groot belang is, heeft Vrieling Adviesgroep regels opgesteld over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze regels vindt u terug in ons privacyreglement.

Lees de privacyreglement

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website vrieling.zorgtvoorje.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Vrieling Adviesgroep heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kan Vrieling Adviesgroep niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de website en de daarin aangeboden informatie.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Vrieling Adviesgroep geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht en eigendomsrechten

Deze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Verspreiding van inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreidt of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Vrieling Adviesgroep of van een ander die rechthebbende is

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy? Geef deze dan via e mail door aan onze Functionaris Gegevensbescherming via functionaris-gegevensbescherming@vrieling.nl. Vermeld in de e-mail uw naam en adresgegevens. Binnen drie werkdagen krijgt u een reactie van ons.