Zonnepanelen plaatsen? Bespreek het met uw verzekeringsadviseur

Bent u van plan zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfspand? Goed idee! Maar laat ze niet plaatsen voordat u hebt overlegd over de verzekering. Er worden bepaalde eisen gesteld aan installatie en preventie. Heeft u al zonnepanelen? Ook dan is het verstandig om te controleren of u aan alle eisen voldoet. In dit artikel leest u alvast enkele waardevolle tips.

Tip 1: controleer of uw pand/dak geschikt is

Voordat u zonnepanelen laat plaatsen: controleer of uw pand (en met name uw dak) hiervoor geschikt is. Bij platte daken is het de vraag of het bijkomende gewicht van de zonnepanelen niet te zwaar is voor het dak. Hou ook rekening met het - steeds vaker voorkomende - extreme weer in Nederland, met kans op wateraccumulatie en sneeuwdruk. Bij grotere installaties eist de verzekeraar een constructieberekening.

Ook is het belangrijk om na te gaan welke isolatie er in het dak aanwezig is. Bepaalde isolatie is namelijk wel degelijk brandbaar. De combinatie tussen zonnepanelen en brandbare isolatie in het dak kan leiden tot problemen met de verzekerbaarheid van het pand. Dit geldt overigens ook bij het verzekeren van het gebouw en de inventaris/goederen zelf. Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer over vertellen.

Houd ook rekening met de levensduur van uw dakbedekking. Wanneer gaat u de dakbedekking onder uw zonnepanelen vervangen? Moet u dan ook de zonnepanelen opnieuw installeren? Denk hierover na voordat u de zonnepanelen plaatst. Dit voorkomt onnodig werk (en kosten).

Tip 2: laat de installatie uitvoeren door een erkend bedrijf

Dit klinkt heel logisch, maar toch zijn de meeste branden gerelateerd aan zonnepanelen ontstaan door ondeugdelijke installaties. Een zonnepanelensysteem moet voldoen aan de basisvoorwaarden van elektronische installaties, hiervoor laat u een scope 12-keuring uitvoeren. Onderdeel van de scope 12-keuring is de NEN1010 elektraregeling en de NEN7250 draagkrachtberekening. U ontvangt na de keuring een rapport. Bewaar dit rapport goed!

Kies voor een installatie met overspanningsbeveiliging en een vlamboogdetectie. Een vlamboog met een vlam van wel 1000 graden kan ook de oorzaak zijn van een brand. Een vlamboogdetectie is makkelijk in te bouwen tijdens de installatie. Achteraf inbouwen is lastig. Ons advies? Laat direct een vlamboogdetectie inbouwen tijdens de installatie.

Tip 3: plaats een rookmelder bij de omvormer

Een omvormer is een belangrijk onderdeel van de zonnepaneleninstallatie. Dit apparaatje zorgt ervoor dat zonnestroom wordt omgezet in wisselstroom. Hiermee wordt energie van zonnepanelen geschikt gemaakt voor het elektriciteitsnet.

Een omvormer stoot warmte uit en moet daarom altijd in een goed geventileerde, brandwerende ruimte geplaatst worden. De afstand tussen omvormer en bijvoorbeeld plafond moet groot genoeg zijn, zodat de omvormer haar warmte kwijt kan. Plaats een omvormer het liefst buiten of tegen de muur van uw pand. Indien u toch voor binnen kiest, laat de omvormer dan plaatsten op een onbrandbare ondergrond in een gecompartimenteerde ruimte met een temperatuursensor of rookmelder.

Tip 4: zorg voor voldoende onderhoud bij het gebruik

  • Laat elke vijf jaar een elektrakeuring uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf dat ervaring heeft met de scope 12-keuring van zonnepaneleninstallaties.
  • Zorg ervoor dat de vlamboogdetectie altijd ingeschakeld staat.
  • Verwijder regelmatig begroeiing van planten en/of onkruid onder en rondom de installatie.

Tip 5: ken de richtlijnen

Verzekeraars, de installatiebranche, financieel adviseurs en de overheid hebben de handen ineengeslagen om goede, duidelijke en werkbare richtlijnen op te stellen om zonnepanelen verzekerbaar te houden. Zonnepanelen zijn steeds vaker de oorzaak van brand en dat ligt doorgaans aan matig installatiewerk. De richtlijnen moeten het voor iedereen die een rol heeft bij de installatie van zonnepanelen duidelijk maken aan welke eisen moet worden voldaan. In de brochure staan aandachtspunten voor het gebouw waarop de installatie plaatsvindt, de aanleg, het blussen, verzekeren en de oplevering. De brochure is hier te vinden.

Tip 6: vraag bij verschillende partijen offertes op

Verken goed de markt van installateurs en vraag bij verschillende partijen offertes op voor zonnepanelen. Stel aan de leverancier/installateur ook vragen over draagkrachtberekeningen en scope 12-keuringen. Er zijn partijen die u geheel ontzorgen en hiervoor een totale dienstverlening in aanbieden.

Wat is belangrijk voor de verzekering?

Meestal kunnen zonnepanelen worden meeverzekerd op de gebouwenverzekering. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt de waarde van het gebouw verhoogd en moet het verzekerd bedrag van de gebouwenverzekering worden aangepast. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de panelen ‘aard en nagelvast’ worden bevestigd en dat er sprake is van een ‘belang’ als eigenaar van de installatie. Als u huurder bent, kan dit meestal worden meeverzekerd op uw huurdersbelangverzekering. Overleg vooraf altijd met uw adviseur of het plaatsen van zonnepanelen akkoord is of dat dit problemen in de dekking gaat opleveren.

Verzekeraars kunnen vragen naar de volgende documenten:

  • Bouwkundige verklaring dat het dak het gewicht kan dragen
  • Bewijs dat de isolatie van het dak geschikt is
  • Opleverings- of inspectierapport van de scope 12-keuring
  • Rapport van de periodieke scope 12-keuring

Meer informatie?

Bent u van plan om zonnepanelen te plaatsen? Neem contact met ons op. Wij vertellen u waar u op moet letten, zodat de kans op (brand)schade wordt verkleind en uw bedrijf goed verzekerd blijft.