Zieke medewerker? Meld deze direct bij Vrieling!

Wist u dat te laat melden van een zieke werknemer gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering op de ziekteverzuimverzekering? Dat kan behoorlijke kosten met zich meebrengen. Geef zieke werknemers dan ook direct door aan uw verzekeraar en arbodienstverlener.

Het komt regelmatig voor dat zieke werknemers te laat worden aangemeld bij de verzekeraar en de arbodienst. Dat kan voor u als werkgever een behoorlijke kostenpost worden.

Als een werknemer zich ziek heeft gemeld, dan moet u dit binnen twee werkdagen doorgeven. Wordt een zieke werknemer te laat gemeld, dan zijn de dagen dat u te laat heeft gemeld voor uw eigen rekening. Er komt dan geen uitkering uit de ziekteverzuimverzekering.

Wanneer geeft u een arbeidsongeschiktheidsmelding door?

Heeft de verzekerde zich arbeidsongeschikt gemeld, dan geeft u deze melding binnen twee werkdagen aan ons door. Daarbij geeft u aan:

  • wat de eerste dag was waarop de verzekerde wegens arbeidsongeschiktheid gestopt is met werken;
  • wat het percentage van zijn arbeidsongeschiktheid is;
  • of de verzekerde ook recht heeft op een wettelijke uitkering voor zijn arbeidsongeschiktheid.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt het arbeidsongeschiktheidspercentage van de verzekerde of gaat hij weer (volledig) aan het werk, dan geeft u dit binnen twee werkdagen aan ons door. Dit geldt ook als de verzekerde passende arbeid gaat verrichten of op therapeutische basis gaat werken.

Wat zijn de gevolgen als u de melding niet op tijd doorgeeft?

Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding niet binnen twee dagen, dan beschouwen we de dag waarop we de melding hebben ontvangen als de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De wachttijd en uw vergoeding gaan dan dus later in. Dit geldt niet voor het vaststellen van de maximale uitkeringsduur. Daarvoor gaan we wel uit van de eerste dag waarop de verzekerde daadwerkelijk arbeidsongeschikt is geworden. Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding pas na drie jaar, dan heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde.

Vragen?

Neem contact op met uw adviseur bij Vrieling of bel 0523 – 28 27 26. Een berichtje via ons contactformulier kan ook. Wij helpen u graag!