Wet vergoeding affectieschade

Per 1 januari is de Wet vergoeding affectieschade van kracht. De wet regelt dat naaste familieleden van slachtoffers van een ongeval smartengeld kunnen vragen aan de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Als werkgever bent u aansprakelijk voor een ongeval op de werkvloer, de familie van het slachtoffer kan van u een vergoeding voor affectieschade eisen

Affectieschade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Wanneer kunt u een affectieschadeclaim verwachten?

Als één van uw medewerkers ernstig gewond raakt of overlijdt na een ongeval op het werk, is de kans groot dat u daar aansprakelijk voor bent. U bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. In dat geval kan de naaste familie – dus de partner, kinderen of ouders – smartengeld eisen. Ook andere personen waarmee een zorgrelatie in gezinsverband bestaat kunnen in aanmerking komen, zoals pleegkinderen. Dat kan overigens alleen voor ernstige bedrijfsongevallen die na 1 januari 2019 plaatsvinden. Als er ondanks al uw preventieve maatregelen toch een ongeval plaatsvindt tijdens werktijd, wilt u als goed werkgever de naasten van het slachtoffer een financiële compensatie kunnen bieden.

Vergoeding affectieschade

De Nederlandse wet omschrijft duidelijk wanneer iemand recht heeft op affectieschade en heeft vergoedingen vastgesteld tussen €12.500 en €20.000. Welk bedrag betaald moet worden, hangt onder meer af van: de relatie met het slachtoffer, of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf en of er sprake is van ernstig en blijvend letsel of overlijden. Het is hierbij aan de rechter om te oordelen wat onder ernstig letsel valt.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf geen actie te ondernemen om ook goed voor de familie van uw medewerkers te kunnen zorgen. Uw Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekert veel zaken waar u volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dat betekent dat affectieschade aan uw dekking is toegevoegd. Naar schatting gaat door deze wet de schadelast voor verzekeraars met 9% omhoog. Een lichte premieverhoging is daarom onvermijdelijk.

Wilt u meer weten over de wet affectieschade? 

Dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0523 – 28 27 26 of maak een afspraak Wij staan u graag te woord.