Werken vanuit een werkbak aan de heftruck is verboden

Is werken vanuit een bakje dat omhoog wordt getild door een heftruck veilig? Nee. En daarom is het sinds 1 juli 2020 wettelijk verboden. Want, zo stelt de nieuwe wet: heftrucks zijn bedoeld voor het vervoer van goederen en niet van mensen. Daarmee gaat er een streep door de uitzondering die tot nu toe bestond.

De wetswijziging brengt eigenlijk weinig nieuws. Werken vanuit een werkbak aan een heftruck was al verboden. Alleen: er was een uitzondering die arbeid vanuit de werkbak toestond als het incidenteel, kortdurend werk betrof (enkele keren per jaar en voor maximaal 4 uur). Die uitzondering is nu verdwenen. Het verbod geldt overigens niet alleen voor heftrucks. Ook vergelijkbare machines die bestemd zijn voor goederenvervoer vallen onder de nieuwe regeling.

Personen of goederen?

Aanleiding voor de wetswijziging is het uitgangspunt dat hijsen of heffen van mensen alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn. Met andere woorden: de productregelgeving van een arbeidsmiddel/werktuig moet de veiligheidsvoorzieningen voor personenvervoer omvatten. Bij hoogwerkers is dat het geval. Bij enkele verreikers ook – bij deze machines staat dan in de gebruiksaanwijzing vermeld dat het gebruiksdoel personenvervoer is. Kijk dit dus wel eerst goed na voordat u de verreiker voor personen gebruikt.

Toch nog een uitzondering

Uitzonderingen bevestigen de regel. En dat geldt hier ook, want een werkbak aan een verreiker mag nog wel. Mits er een samenbouwverklaring is, het samenstel van verreiker en werkbak gekeurd is én voorzien is van een CE-markering en de juiste documenten. Ook hier geldt: zorg dat u eerst de papieren op orde heeft voordat uw medewerkers in de werkbak stappen.

Vragen?

Neem contact op met uw adviseur bij Vrieling of bel 0523 – 28 27 26. Een berichtje via ons contactformulier kan ook. Wij helpen u graag!