Verzekeraars passen dekking van evenementenverzekering aan

Verzekeraars die evenementenverzekeringen aanbieden geven geen dekking meer als een evenement wordt geannuleerd door corona. De overheid biedt wel een subsidie voor evenementen ná 1 juli 2021, die afgelast moeten worden in verband met corona. Hoe dat zit en wat u er zelf aan kunt doen om risico’s te minimaliseren? Lees het hieronder.

Annulering evenement door een pandemie

Tot voor kort waren bedrijven met een evenementverzekering goed verzekerd. Evenementen die niet door konden gaan, door bijvoorbeeld een pandemie, werden gedekt (binnen de voorwaarden) door de verzekeraar. Helaas zijn er wat veranderingen doorgevoerd. Door de opgedane ervaringen met de uitkeringen als gevolg van corona, is er geen sprake meer van deze dekking.

Subsidieregeling van de overheid voor evenementen vanaf 1 juli 2021

Omdat verzekeraars geen vergoeding meer bieden voor annulering door een pandemie, heeft de overheid een subsidieregeling opgezet. Met de subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De evenementenorganisator ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Dit geldt voor evenementen die georganiseerd worden vanaf 1 juli 2021. Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. Lees meer over de subsidiemogelijkheid op de website van de overheid.

Bent u van plan om een evenement te organiseren?

Als organisator gaat u contractuele verplichtingen aan met externe partijen. Al die partijen maken daarbij kosten en zullen deze kosten bij u in rekening brengen. Wanneer de overheid u dwingt het evenement af te lassen als gevolg van een pandemie, zorg er dan voor dat de juridische risico’s geminimaliseerd zijn. Dit kan door bijvoorbeeld vooraf met toeleveranciers en samenwerkende partijen contractueel afspraken te maken. Denk hierbij aan een document waarin partijen afstand doen van hun leveringsvoorwaarden daar waar het gaat om gevolgen van een pandemie, in deze situatie corona.

Wilt u de juridische risico’s minimaliseren? Laat het ons weten, wij helpen u graag. Meer informatie over de evenementenverzekering vindt u via: Evenementenverzekering.pdf