´╗┐Verhoogde WOZ-waarde kan besparing opleveren

Jaarlijks ontvang je als huiseigenaar een bericht over de WOZ-waarde van je woning. Dit jaar zal de WOZ-waarde waarschijnlijk hoger zijn dan vorig jaar. Hoewel dit op het eerste gezicht nadelig lijkt, kan het je eigenlijk veel geld besparen, aangezien een hogere WOZ-waarde recht kan geven op verlaging van je hypotheekrente.

Impact van de stijgende gemiddelde WOZ-waarde

De WOZ-waarde van je huis wordt vastgesteld door de gemeente en bepaalt hoeveel belastingen en heffingen je moet betalen. Dit jaar zal de gemiddelde WOZ-waarde met 17 procent stijgen, wat betekent dat je bijvoorbeeld meer onroerendezaakbelasting (OZB) moet betalen en dat je eigenwoningforfait toeneemt. Echter, een hogere WOZ-waarde kan ook voordelen hebben.

Hogere WOZ-waarde kan leiden tot lagere hypotheekrente

Een hogere WOZ-waarde kan soms resulteren in een lagere hypotheekrente. Dit komt doordat de rente die je over je hypotheek betaalt, afhangt van verschillende factoren, waaronder het risico voor de hypotheekverstrekker. De verhouding tussen de waarde van je huis en de hoogte van je hypotheek bepaalt of je in een hogere of lagere risicoklasse valt en dus ook de hoogte van je hypotheekrente. Als de WOZ-waarde stijgt, verandert deze verhouding mogelijk, waardoor je in een lagere risicoklasse valt en je hypotheekrente kan dalen. Dit betekent lagere maandlasten voor jou.

Je hypotheekverstrekker bepaalt of en met hoeveel je hypotheekrente kan dalen. Als jouw WOZ-waarde dit jaar hoger uitvalt, kan het de moeite waard zijn om contact op te nemen met je hypotheekadviseur om te vragen of je in aanmerking komt voor een lagere rente. Let op: dit geldt niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie.

Verhoogde WOZ-waarde kan leiden tot hogere verkoopprijs

Hoewel de WOZ-waarde een schatting is van de marktwaarde van je huis en niet altijd gelijk is aan de verkoopprijs, betekent een hogere WOZ-waarde wel dat je huis meer waard is geworden. Hierdoor kun je mogelijk meer vragen voor je huis en kan het meer opleveren bij verkoop.

Juiste WOZ-waarde?

Het is belangrijk dat je WOZ-waarde correct is, omdat de gemeente deze vaststelt via een taxatie en deze de basis vormt voor de belastingen en heffingen die je moet betalen. Als je denkt dat je WOZ-waarde te hoog of te laag is vastgesteld, kun je bezwaar maken binnen zes weken na ontvangst van je beschikking.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Wij staan voor je klaar!

Maak een afspraak