Van plan zonnepanelen te plaatsen? Neem eerst contact op met uw verzekeraar en voorkom verrassingen achteraf!

Steeds vaker zien we berichten in de media verschijnen dat na het aanleggen van zonnepanelen problemen ontstaan met het pand. De dakconstructie is achteraf niet toereikend genoeg om de zware zonnepanelen te kunnen dragen of er is sprake van een te groot brandgevaar door de gebruikte dakisolatie. Denkt u ook aan zonnepanelen op uw bedrijfspand? Een goed idee! Maar voorkom verrassingen achteraf en neem eerst contact met ons op. In dit artikel leest u alvast enkele waardevolle tips.

Tips voor het plaatsen van zonnepanelen

1. Controleer of uw pand geschikt is

Voordat u zonnepanelen laat plaatsen, controleer dan of uw pand hiervoor geschikt is. Bij platte daken is het bijvoorbeeld de vraag of het bijkomende gewicht van de zonnepanelen niet te zwaar is voor het dak. Hou ook rekening met het - steeds vaker voorkomende - extreme weer in Nederland, met kans op wateraccumulatie en sneeuwdruk. U heeft de mogelijkheid (kan ook een eis van de verzekeraar zijn) om een constructieberekening te laten uitvoeren.

Ook is het belangrijk om na te gaan welke isolatie er in het dak aanwezig is. Bepaalde isolatie is namelijk wel degelijk brandbaar (polyurethaan of polystyreen). Bij grotere aantallen zonnepanelen kan brandbare isolatie in het dak leiden tot problemen met de verzekering. Dit geldt overigens ook bij het verzekeren van het gebouw en de inventaris/goederen zelf.

2. Laat de installatie uitvoeren door een erkend bedrijf

Dit klinkt heel logisch, maar toch zijn de meeste branden gerelateerd aan zonnepanelen ontstaan door ondeugdelijke installaties. Een zonnepanelensysteem moet voldoen aan de basisvoorwaarden van elektronische installaties, de norm is de NEN1010 2015 en NEN7250. Bij deze norm hoort ook een opleveringsinspectie en een rapport. Bewaar dit rapport goed! Gebruik onder de zonnepanelen materialen die voldoen aan brandklasse A (onbrandbaar) of B (zeer moeilijk brandbaar). Kies voor een installatie met overspanningsbeveiliging en een vlamboogdetectie. Juist een vlamboog met een vlam van wel 1000 graden kan ook de oorzaak zijn van een brand.

3. Plaats een rookmelder bij de omvormer

De omvormer is een belangrijk onderdeel van de zonnepaneleninstallatie. De omvormer zorgt er voor dat zonnestroom wordt omgezet in wisselstroom. Hiermee wordt energie van zonnepanelen geschikt gemaakt voor het elektriciteitsnet. Plaats een omvormer bij voorkeur in een brandveilige omgeving. Het liefst buiten of tegen de muur van uw pand. Indien u toch voor binnen kiest, laat de omvormer dan plaatsten op een onbrandbare ondergrond in een gecompartimenteerde ruimte met een temperatuursensor of rookmelder. Zorg voor voldoende ventilatie en afvoer van warmte.

4. Houd rekening met de levensduur van uw dakbedekking

Wanneer gaat u de dakbedekking onder uw zonnepanelen vervangen? Moet u dan ook de zonnepanelen opnieuw installeren? Denk hierover na voordat u de zonnepanelen plaatst.

5. Zorg voor voldoende onderhoud bij het gebruik

  • Laat elke 5 jaar een elektrakeuring uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf dat ervaring heeft met het inspecteren van zonnepaneleninstallaties.
  • Zorg ervoor dat de vlamboogdetectie altijd ingeschakeld staat.
  • Verwijder regelmatig begroeiing van planten en/of onkruid onder en rondom de installatie.

Wat is belangrijk voor de verzekering?

Meestal kunnen zonnepanelen worden meeverzekerd op de gebouwenverzekering. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt de waarde van het gebouw verhoogd en moet het verzekerd bedrag van de gebouwenverzekering worden aangepast. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de panelen ‘aard en nagelvast’ worden bevestigd en dat er sprake is van een ‘belang’ als eigenaar van de installatie. Als u huurder bent, kan dit meestal worden meeverzekerd op uw huurdersbelangverzekering. Overleg vooraf altijd met uw adviseur of het plaatsen van zonnepanelen akkoord is of dat dit problemen in de dekking zal opleveren.

Verzekeraars kunnen wel vragen naar de volgende documenten:

  • Bouwkundige verklaring dat het dak het gewicht kan dragen
  • Bewijs dat de isolatie van het dak geschikt is
  • Opleverings- of inspectierapport
  • Periodieke keuring van de elektra die voldoet aan geldende NEN of SCOPE-normeringen

Meer informatie?

Bent u van plan om zonnepanelen te plaatsen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag waar u op moet letten, zodat uw bedrijf goed verzekerd blijft!