Sterke sparringpartner in het speelveld van bedrijfsrisico’s

Dit interview is gepubliceerd in Regiolokaal, februari 2023. Tekst: Rudi Buitenkamp, fotografie: Fret Kraaij.

Als ondernemer ben je gewend om bepaalde risico’s te lopen. Dat is inherent aan het ondernemerschap en ook juist één van de aspecten die dit arbeidsleven zo mooi maakt. Niet elke investering betaalt zich uit en soms neem je een gokje dat achteraf bekeken iets minder goed uitpakt dan gehoopt. Daartegenover staan natuurlijk ook heel veel goede keuzes en mooie momenten. Om die balans in de gaten te houden en bepaalde risico’s te beperken, heb je soms een blik van buiten nodig.

Vrieling Adviesgroep kan die rol prima vervullen. Voor zowel (familie)bedrijven tot vijfhonderd medewerkers als voor de eenpitter. Bij voorkeur in het werkgebied van de Regio Zwolle, het samenwerkingsverband waaraan 22 gemeenten deelnemen. Waarom die rol goed bij het bedrijf past? Omdat het inmiddels tot de top 30 van zakelijke dienstverleners in Nederland mag worden gerekend? Omdat het over drie vestigingen (Hardenberg, Dedemsvaart en Zwolle) en meer dan 250 medewerkers beschikt? Natuurlijk heeft dat een positieve uitwerking, maar het is vooral omdat Vrieling Adviesgroep zelf een familiebedrijf is en heel goed beseft waar het vandaan komt. Oftewel: ook deze onderneming kent de taal van de streek en heeft de voetjes stevig in de klei.

‘We geven financieel inzicht in wensen, doelstellingen en risico’s’

Door de huidige schaalgrootte van Vrieling Adviesgroep kun je gemakkelijk tot de conclusie komen dat je als klant een nummer bent. En letterlijk gezien – in de administratie – klopt dat beeld, maar alles binnen de onderneming is er juist op gericht om een duurzame relatie te creëren. ‘We willen een sparringpartner zijn op het gebied van bedrijfsrisico’s. Het liefst vooraf (preventie) zodat we de ondernemer bewust kunnen maken, maar ook achteraf kunnen we natuurlijk oplossingen bieden. Overigens zonder op de stoel van de ondernemer te willen gaan zitten’, geeft Jasper Vrieling (directeur/eigenaar) aan.

Regiolokaal Martijn Roy en Hanneke

Samenwerkers

Met ook Hanneke Hakkers (trainer bij arbodienstverlener Fizie), Michel Hogenkamp (inkomensspecialist), Martijn Schakelaar (adviseur risicomanagement) en Roy Bruggeman (volmachtspecialist) schuift deze ochtend een behoorlijk gezelschap aan de gesprekstafel. Het is illustratief voor de veelzijdigheid binnen het bedrijf. Verschillende afdelingen met verschillende specialisten. ‘Een casemanager op arbeidsverzuim is een heel ander vak dan een risicospecialist’, aldus Jasper die er ook maar mee wil aangeven dat het verhaal niet altijd uit de directiekamer hoeft te komen.

'Het mooie is, we doen het met elkaar. Daarom noemen wij onze werknemers geen medewerkers, maar samenwerkers. Intern samen optrekken, maar ook samen met de klant. Wat ons bindt, zijn de overkoepelende waarden en normen.’ Martijn vult aan: ‘Onze werkwijze wordt ook erg gewaardeerd. De klant vindt het prettig om één aanspreekpunt te hebben waar hij mee kan sparren. En wil je samen iets meer de diepte in, dan weet je dat we een team van specialisten en een netwerk van partners achter de hand hebben.’

Als ondernemer kun je er bijna alles neerleggen. Naast verzekeringen en inkomensvoorzieningen voor de ondernemer privé loopt het werkterrein uiteen van pensioen tot risicomanagement, van arbodienstverlening tot schadeverzekeringen en personele voorzieningen. Vat je het samen, dan kun je met een gerust hart stellen dat Vrieling Adviesgroep de hele breedte van de zakelijke dienstverlening voor zijn rekening neemt. 'Pak je de visie er bij, dan bieden wij continuïteit, rust en zekerheid’, stelt Jasper.

Zelfstandig familiebedrijf

Tja, die plek in de top 30 van Nederland is natuurlijk prachtig. En natuurlijk zijn er ambities, maar niet zozeer om nog een aantal plekken op te schuiven. ‘De schaalgrootte was nodig om hier te komen en een sterke positie te creëren in een consoliderende markt. Nu is het van belang om stabiel tot de top 30 te behoren.’

Het directieteam (vier personen) en de Raad van Commissarissen heeft wel onder ogen gezien dat het noodzakelijk is om door te ontwikkelen. Zonder dat dit ten koste gaat van de status van zelfstandig familiebedrijf. Dat was de reden om recentelijk in zee te gaan met investeringsmaatschappij Wadinko. ‘Het is heel fijn om er een professionele partner uit de regio bij te hebben die zich niet bezighoudt met een strategie van opkopen en weer doorverkopen’, stelt Jasper die met doorontwikkeling vooral doelt op digitalisering. ‘Dat we 24/7 beschikbaar zijn voor de klant en dat is nu mogelijk met de digitale klantomgeving Mijn Vrieling Zakelijk. Ook is het belangrijk dat werkprocessen sneller gaan en we daardoor beter mee kunnen in de prijsstelling.

De tijd is rijp om eens wat dieper in de diverse specialismes te duiken. Wist je bijvoorbeeld dat Vrieling Adviesgroep met Fizie over een eigen arbodienstverlening beschikt. ‘Daarin begeleiden we werkgevers in alles dat met verzuim en gezond werkgeverschap te maken heeft’, vertelt Hanneke die zelf sinds begint dit jaar als trainer op bezoek gaat bij werkgevers. ‘Dan gaat het over verzuim, maar bijvoorbeeld ook over het goede gesprek. Hoe geef je feedback aan je medewerkers en hoe ga je om met weerstand. We merken dat ondernemers het tegenwoordig heel moeilijk vinden een medewerker te binden. Daar willen we meer op inzetten.’

‘Beheer en preventie zijn erg belangrijk, want in elke levensfase verandert de financiële situatie.’

Dossier op orde

Ook handig voor ondernemers: een inkomensspecialist als Michel die actief is voor het onderdeel ABC Pensioen. Dan gaat het zowel om wat de werkgever regelt voor zijn medewerkers als zijn eigen inkomensrisico bij pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid of het wegvallen van een compagnon. ‘We proberen financieel inzicht te geven in wensen, doelstellingen en risico’s. En zitten ook heel erg op beheer en preventie, want in elke levensfase verandert de financiële situatie.’ Of een adviseur risicomanagement zoals Martijn. ‘Ik praat met de grotere bedrijven en organisaties in de regio over wat ze bezighoudt en waar ze naar toe gaan. En wat dat betekent voor de bedrijfsrisico’s. Er zijn zaken die je gewoon niet moeten overkomen omdat het de groei van de organisatie belemmert. Kijk, veel klanten verzekeren zich heel breed, maar soms kun je het beter aan de voorkant borgen.’

Tot slot schuift Roy aan. Werkzaam op de volmachtafdeling en actief met het afsluiten van verzekeringen en het afhandelen van schades namens verzekeraars. Ontzorgen met een hoofdletter O, want Vrieling Adviesgroep pakt graag de regie als het gaat om preventie-eisen. ‘Je ziet vaak dat een verplichte controle er nog wel eens bij in schiet. Dan nemen we contact op om het in te plannen. Wij hebben het dossier weer op orde en bij een eventuele schade kunnen we het beter en eenvoudiger afhandelen.’

De algehele conclusie van het gezelschap is dan ook dat je als ondernemer de zaken op orde hebt als je met Vrieling Adviesgroep in zee gaat.