Schade door vuurwerk, wordt dat nu wel vergoed door je verzekeraar?

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Maar wat als je – in huis of in je bedrijfspand - nog een voorraadje hebt opgeslagen van vorig jaar? En er ontstaat schade door dit vuurwerk? Wordt dit dan vergoed door de verzekeraar?

Wat verstaan we onder illegaal vuurwerk?

De komende jaarwisseling is al het vuurwerk – door het vuurwerkverbod – illegaal. Met uitzondering van vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Schade door illegaal vuurwerk voor rekening van de eigenaar

Ontstaat er schade en of letsel als gevolg van ontploffing van illegaal vuurwerk? Dan zal dit in veel gevallen niet leiden tot een uitkering uit een verzekering en zal de schade voor rekening blijven van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk.

Docent schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck legt uit wat de gevolgen zijn indien in een woning of pand het illegale vuurwerk tot ontploffing komt.

Schade aan woningen

Veronderstel dat een voorraadje illegaal vuurwerk op de slaapkamer van een 16-jarige bij zijn ouders wonende zoon ontploft doordat deze jongeman aan het experimenteren was met het vuurwerk. Bij deze ontploffing raken het huis van de ouders en ook diverse panden van de buren beschadigd. Wie betaalt dan deze schade?

De meeste brandverzekeraars bieden dekking en vergoeden brand- en ontploffingsschade; ook de schade door ontploffing als er géén brand ontstaat (zogenaamde koude schade).

  • De woonhuis- en inboedelverzekeraar van de ouders van de 16-jarige zal de schade waarschijnlijk niet vergoeden omdat er een beroep gedaan kan worden op de uitsluiting “opzet/bewuste roekeloosheid” of “merkelijke schuld van een verzekerde”.
  • De buren kunnen de 16-jarige aanspreken voor de schade en misschien ook wel de ouders als die van het vuurwerkbezit op de hoogte waren, maar er zal geen dekking zijn op de aansprakelijkheidsverzekering (van de ouders) omdat er sprake is van “opzettelijk dan wel wederrechtelijk handelen” zoals in de opzetclausule omschreven staat. In zo’n geval zal de schade door het kind zelf en/of de ouders, als de ouders aansprakelijk zijn, vergoed moeten worden.

Als de buren de schade melden bij hun woonhuis- en inboedelverzekering dan zal die verzekeraar in eerste instantie de schade vergoeden en daarna proberen deze te verhalen op de 16-jarige. In principe kan de verzekeraar op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres geen verhaal plegen op particulieren, maar als er sprake is van een misdrijf dan kan dat wel.  Of verhalen lukt is maar de vraag, zoals hiervoor is aangegeven.  

Schade aan een bedrijfspand

Veronderstel dat er illegaal vuurwerk opgeslagen ligt in een gehuurd bedrijfspand en dat er schade aan het pand ontstaat als gevolg van ontploffing van het vuurwerk. Vergoedt de gebouwen- en inventarisverzekeraar van de verhuurder in dat geval de schade?

  • De verzekeraar van het pand biedt géén dekking als hij niet op de hoogte is welke goederen er opgeslagen liggen en als hij weet dat er illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, dan biedt hij bij voorbaat al géén dekking.
  • De eigenaar en verhuurder van het pand kan zich - als hij niet wist wat er opgeslagen lag in het pand- proberen te beroepen op het feit dat hij niet op de hoogte was waarvoor de huurder het pand gebruikte. Dat beroep zal niet zomaar lukken, want hij heeft immers de plicht om te controleren waarvoor het pand gebruikt wordt. Dat is in gemeentelijke verordeningen vastgelegd. De verhuurder kan de schade proberen te verhalen. Op de AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) van de huurder zal géén dekking zijn op grond van de opzetuitsluiting en of de huurder het kan betalen, is maar de vraag.

Schade aan de auto

Veronderstel dat een WA- en (beperkt) casco verzekerde auto van een derde schade oploopt door de ontploffing en brand in een auto, met daarin opgeslagen illegaal vuurwerk, dan is er in principe wel dekking voor de schade aan deze auto van een derde op de eigen (beperkte) cascoautoverzekering. Als de auto alleen WA verzekerd is, kan worden geprobeerd de schade op de veroorzaker te verhalen, maar of dat lukt is maar de vraag.

De cascoverzekeraar zal wel proberen het uitbetaalde bedrag te verhalen op de veroorzaker, maar of dat lukt is ook maar weer de vraag. Op een aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker zal géén dekking zijn op grond van de opzetclausule en of hij het zelf kan betalen is maar de vraag. Als de casco verzekeraar het uitbetaalde bedrag niet kan verhalen, dan kan - afhankelijk van wat in de polisvoorwaarden staat - eventueel de no-claim verlaagd worden.

Schade verhalen op de bezitter van het vuurwerk

Derden kunnen de bezitter van het illegale vuurwerk, en - afhankelijk van diens leeftijd - diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het tot ontploffing komen van het illegale vuurwerk. Wordt deze claim in rechte toegewezen, dan kan de dader/ouders in de meeste gevallen geen beroep doen op vergoeding door een verzekeraar en zullen dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden.

Bron: Anita Hol-Bubeck / DFO

Vragen?

Neem contact op met je adviseur bij Vrieling, bel 0523 - 28 27 26 of vul het contactformulier in.