Schade door droog weer: neem nu alvast preventiemaatregelen

Het Nederlandse klimaat wordt steeds droger. Dit hangt onder meer af van veranderingen in de windrichting. Oostenwind zorgt voor droog en warm weer. Risico’s van droogte zijn onder meer tegenvallende oogsten, verzilting van meren en rivieren door lage waterstanden, natuurbranden en verzakkingen. Door de juiste preventieve maatregelen te treffen, kunt u als ondernemer schade en gedoe door extreem weer beperken. We geven tips om schade te voorkomen én te verzekeren.

Wat kunt u doen?

  • Minder bestrating: hoe minder bestrating het bedrijfsterrein heeft, hoe makkelijker regenwater in de bodem kan zakken. Het verwijderen of verminderen van bestrating biedt daarnaast meer ruimte voor flora en fauna en natuurlijk bodemleven. Het groen houdt het terrein koeler, waardoor water minder snel verdampt. Zo blijft de grond koeler en vochtiger.
  • Bodembedekking: vervang tegels of beton waar mogelijk door kiezels, grind of schelpen. Deze bodembedekking of 'bestrating' voorkomt dat onderliggende aarde uitdroogt. Aarde onder kiezels, grind of schelpen blijft koeler en vochtiger.
  • Waterafvoer: hemelwaterafvoeren, zoals dakgoten en regenpijpen, zijn vaak gekoppeld aan de riolering. Om ervoor te zorgen dat regenwater in een aangrenzende sloot, wadi, ondergrondse waterbuffer of regenton belandt, kunt u de hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool en ergens anders naartoe leiden. Let op: Het is niet de bedoeling om alle afvoeren naar het riool los te koppelen. Het regenwater zorgt er namelijk ook voor dat de riolering schoon wordt gespoeld.

Check de verzekering

Wat dekt uw verzekering als het gaat om schade door droogte? Verzakking van gebouwen wordt op geen enkele gebouwenverzekering gedekt.

Brede weersverzekering

Als het gaat om schade aan gewassen: een brede weersverzekering dekt in de regel ook gewasschade door droogte. Elk voorjaar staat er een subsidieregeling open. Voor 2023 kunt u vanaf 1 maart tot en met 15 mei subsidie aanvragen. Lees er meer over op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vrieling Verzekeringen biedt – als tussenpersoon - de brede weersverzekering van de Vereinigte Hagel. Neem voor meer info en hulp bij de subsidieaanvraag contact met ons op.

Kortom: voorkom problemen door de juiste maatregelen te nemen én uw verzekeringen te controleren. Laat eens een adviseur van Vrieling vrijblijvend meekijken naar uw risico’s en verzekeringen. Bel 0523 – 28 27 26 of stuur een mail: mail@vrieling.nl. We helpen u graag!