RI&E, de basis voor een gezonde werkplek

Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit verplichte onderzoek heet een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie). We leggen u uit wat het is, waarom het belangrijk is én hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Wat is een RI&E?

De RI&E brengt de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart. Met behulp van het RI&E-onderzoek krijgt u als werkgever inzicht in de zaken waar verbeteringen nodig of gewenst zijn om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Op basis van de uitkomsten maakt u een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Dit plan van aanpak is verplicht volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Waarom een RI&E?

Naast dat het verplicht is volgens de Arbowet, is het doel van de RI&E om gezondheidsklachten en ongevallen binnen uw bedrijf te voorkomen. Dit is van groot belang en het helpt u bij het verminderen van het ziekteverzuim. Daarnaast bevordert een veilige werkomgeving het werkplezier en de productiviteit van uw werknemers én de bedrijfscontinuïteit wordt beter geborgd. Ook verzekeraars stellen het hebben van een actuele en complete RI&E steeds vaker verplicht.

Welke RI&E past bij mijn bedrijf?

Er zijn verschillende manieren om een RI&E uit te (laten) voeren. Dit is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de branche waarin uw bedrijf actief is. Ook is het afhankelijk van het eventueel in dienst hebben van vrijwilligers en uitzendkrachten.

Om echt aan de slag te gaan met het bevorderen van een veilige en prettige werkomgeving voor uw medewerkers is het raadzaam om een veiligheidskundige bij u in het bedrijf uit te nodigen die een compleet onderzoek uitvoert. Daarna volgt een plan van aanpak waar u concreet mee aan de slag kunt.

Wat als u geen actuele RI&E heeft?

Heeft u geen actuele en complete RI&E, dan loopt u het risico op een boete die is vastgesteld op € 4.500,-. Het ontbreken van een Plan van Aanpak kost € 3.000,-. De inspectie SZW controleert streng op de aanwezigheid van een RI&E binnen bedrijven. Daarnaast stellen steeds meer verzekeraars het hebben van een actuele en complete RI&E steeds vaker verplicht. Heeft u deze niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor een eventuele uitkering bij schade.

Hulp nodig bij het opstellen van een RI&E?

Onze collega’s van arbodienst Fizie (ook onderdeel van Vrieling Adviesgroep) helpen u graag verder. Op basis van de grootte van uw bedrijf, de branche en het soort medewerkers ontvangt u een vrijblijvend voorstel. Neem contact op met de specialisten van Fizie via 0523 - 28 27 37 of info@fizie.nl. Of vul het online contactformulier in en ze nemen contact met u op.

Wilt u weten welke gevolgen het (niet) hebben van een RI&E heeft voor uw verzekeringen?

Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur bij Vrieling via 0523 - 28 27 26 of mail@vrieling.nl. Of vul het online contactformulier in en wij nemen contact met u op.