Laat uw elektrische installaties keuren en voorkom ongelukken

Bijna de helft van alle brandschades wordt veroorzaakt door elektra. Daarom stellen verzekeraars veel bedrijven verplicht om elke 3 of 5 jaar een elektrakeuring uit te laten voeren. Ook de Arbowet stelt steeds hogere eisen aan elektrische installaties en een veilige werkplek. We leggen uit hoe het werkt.

Verzekeraars stellen eisen aan de elektrische installatie

Het nemen van maatregelen om schade te voorkomen is niet nieuw, maar ligt bij verzekeraars wel steeds meer onder het vergrootglas. Ook omdat dit een vereiste is vanuit de Arbowetgeving. Verzekeraars stellen hierdoor meer eisen aan de keuring van een elektrische installatie. Dit betekent een tijdige elektrakeuring door een gecertificeerde partij. Maar ook het tijdig uit (laten) voeren van verbeter- en herstelpunten en de verzekeraar in het bezit stellen van een herstelverklaring.

De gevaren van elektra

Een goedwerkende elektrische installatie is voor elk bedrijf onmisbaar. Kleine aanpassingen, zoals een extra stopcontact of schakelaar worden vaak door een handige ondernemer zelf opgepakt. Of er wordt gewerkt met verlengsnoeren en kabelhaspels. Dit brengt echter de nodige gevaren met zich mee. Slecht onderhouden elektrische installaties kunnen grote risico’s met zich meebrengen. Stof kan zich ophopen in de groepenkast, muizen kunnen aan kabels knagen en kabels kunnen oververhit raken en smelten als haspels niet volledig zijn uitgerold. Dit soort omstandigheden kunnen leiden tot zeer onveilige situaties waarbij iemand een elektrische schok kan krijgen of waarbij brand kan ontstaan.

Kortom, de periodieke elektrakeuring is voor elk bedrijf een goed advies. Oók als de verzekeraar het niet verplicht stelt.

Drie soorten keuringen

Elektrakeuringen zijn op te delen in drie soorten:

  1. Een keuring die zich richt op het aanrakingsgevaar voor uzelf en uw medewerkers.
  2. Een keuring die gericht is op brandgevaar in uw bedrijf.
  3. Een keuring voor het controleren van uw (eventuele) zonnepaneleninstallatie.

Voldoen aan de RI&E/arbowet

De drie soorten elektrakeuringen kunt u ook combineren, zodat u voldoet aan de eisen van de verzekeraar wat betreft brandveiligheid én aan uw zorgplicht voor veilige werkomstandigheden voor uw personeel vanuit de Arbowet en RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie).

Vrieling helpt u aan de eisen voldoen

Wilt u weten welke keuringen voor uw bedrijf van belang zijn? Vraag ons gerust vrijblijvend om advies. Bovendien werken wij samen met een gecertificeerd elektrotechnisch bureau die – tegen een gereduceerd tarief – verschillende elektrakeuringen uitvoert. Neem contact met ons op of bel 0523 – 28 27 26.