Het belang van leveringsvoorwaarden

Het hebben en hanteren van goede leveringsvoorwaarden is een 'must' voor elk bedrijf. In leveringsvoorwaarden wordt veel geregeld. Bijvoorbeeld over de garantie- en betalingstermijn. Een ander belangrijk element is het beperken van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. In dit artikel tips voor goede én geldige leveringsvoorwaarden.

Om op de werking van de leveringsvoorwaarden te kunnen vertrouwen zijn deze twee zaken belangrijk:

  1. De voorwaarden moeten op de juiste manier ter hand zijn gesteld, en
  2. De voorwaarden moeten inhoudelijk correct zijn.

Juiste manier van ter hand stellen

Voordat bij een geschil de inhoud van de leveringsvoorwaarden wordt beoordeeld, wordt eerst gekeken of de leveringsvoorwaarden wel van toepassing zijn. Belangrijk is dan de vraag of de voorwaarden op het juiste moment aan de klant ter hand zijn gesteld. Dat wil zeggen: voordat de overeenkomst tot stand is gekomen. Terhandstelling is het uitgangspunt en de bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtnemer.

Uiteraard is terhandstelling niet de meest effectieve manier van werken. Een goed alternatief is het standaard (digitaal) meesturen van de leveringsvoorwaarden bij een offerte / overeenkomst. Of het plaatsen van de leveringsvoorwaarden op uw website en in al uw correspondentie verwijzen naar deze plek. In ieder geval moet een klant, voordat de overeenkomst gesloten wordt, duidelijk worden gewezen op de voorwaarden en deze hebben kunnen lezen.

Beperking van aansprakelijkheid

Een van de belangrijkste punten in de leveringsvoorwaarden gaat over de beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. De bepalingen waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt mogen niet onredelijk bezwarend zijn. Hoe kan de aansprakelijkheid dan wel worden beperkt? In het algemeen geldt dat de aansprakelijkheid in bedrag mag worden beperkt in verhouding tot het bedrag van de waarde van de overeenkomst waarop de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Doe de leveringsvoorwaardencheck!

Extra zekerheid kan verkregen worden door de tekst van de leveringsvoorwaarden te laten opstellen of controleren door een jurist. Ook handig: deponeer de leveringsvoorwaarden. Dit kan bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Zo zijn ze openbaar en kan ook aangetoond worden dat ze niet tussentijds zijn veranderd.

E-book: 11 tips om te zorgen dat uw algemene voorwaarden altijd gelden

Benieuwd hoe u algemene voorwaarden opstelt? Ontvang het E-Book met 11 tips van de advocaten van Team Juridische Zaken om te zorgen dat uw algemene voorwaarden altijd gelden.

Download e-book leveringsvoorwaarden

* Door het invullen van uw contactgegevens gaat u ermee akkoord dat Vrieling binnenkort contact met u opneemt om te vragen of de 11 tips u geholpen hebben.

Meer weten?

Bij vragen over dit onderwerp kunt u altijd uw adviseur bij Vrieling raadplegen. Neem gerust contact op met uw adviseur, bel 0523 – 28 27 26 of vul het contactformulier in.