Laat uw elektrische installaties regelmatig keuren en voorkom brand

Bijna de helft van alle brandschades wordt veroorzaakt door elektra. Daarom stellen brandverzekeraars veel bedrijven verplicht om elke 3 of 5 jaar een elektrakeuring uit te laten voeren. De eisen aan zo’n keuring worden steeds strenger. En wordt niet tijdig gekeurd? Dan is de kans groot dat de verzekeraar geen dekking biedt bij (brand)schade. We leggen uit hoe het werkt.

Verzekeraars stellen eisen aan de elektrische installatie
Het nemen van maatregelen om schade te voorkomen is niet nieuw, maar ligt bij verzekeraars wel steeds meer onder het vergrootglas. Ook omdat dit een vereiste is vanuit de Arbowetgeving. Verzekeraars stellen hierdoor meer eisen aan de keuring van een elektrische installatie. Dit betekent een tijdige elektra-keuring door een gecertificeerde partij. Maar ook  het tijdig uit (laten) voeren van verbeter- en herstelpunten en de verzekeraar in het bezit stellen van een herstelverklaring.

De gevaren van elektra
Een goedwerkende elektrische installatie is voor elk bedrijf onmisbaar. Kleine aanpassingen, zoals een extra stopcontact of schakelaar worden vaak door een handige ondernemer zelf opgepakt of uitbesteed. Slecht onderhouden elektrische installaties kunnen grote risico’s met zich meebrengen. Stof kan zich ophopen in de groepenkast, muizen kunnen aan kabels knagen en kabels kunnen oververhit raken en smelten wanneer haspels niet volledig zijn uitgerold. Dit soort omstandigheden kunnen leiden tot onveilige situaties waarbij iemand een elektrische schok kan krijgen of waarbij brand kan ontstaan.

Kortom, de periodieke elektrakeuring is voor elk bedrijf een goed advies. Oók als de verzekeraar het niet verplicht stelt.

Drie soorten keuringen
Elektrakeuringen zijn op te delen in drie soorten:

  1. Een keuring die zich richt op het aanrakingsgevaar voor uzelf en uw medewerkers.
  2. Een keuring die gericht is op brandgevaar in uw bedrijf.
  3. Een keuring voor het controleren van uw (eventuele) zonnepaneleninstallatie.

Deze keuringen kunt u ook combineren zodat u voldoet aan de eisen van de verzekeraar wat betreft brandveiligheid én aan uw zorgplicht voor veilige werkomstandigheden voor uw personeel (RI&E).

Vrieling helpt u aan de eisen voldoen
Wilt u weten welke keuringen voor uw bedrijf van belang zijn? Vraag ons gerust vrijblijvend om advies. Bovendien werken wij samen met een gecertificeerd elektrotechnisch bureau die – tegen een gereduceerd tarief – verschillende elektrakeuringen kan aanbieden. Neem contact met ons op of bel direct 0523 – 28 27 26.