Meer kans op cybercrime

Meer kans op cybercrime door het in werking treden van de nieuwe privacywet AVG. Afgelopen 25 mei is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De waarde van persoonsgegevens is hierdoor groter dan voorheen. De verwachting is dat cybercriminaliteit hierdoor ook zal toenemen. 

De werking van de AVG is er onder andere voor bedoeld dat de privacyrechten van persoonsgegevens beter beschermd worden. Bedrijven hebben daarmee meer verantwoordelijkheid gekregen tot het beschermen van de persoonsgegevens van hun klanten. De waarde van persoonsgegevens waarover bedrijven beschikken is door de invoering van de wet toegenomen. Hierdoor zijn deze gegevens nog interessanter geworden voor cybercriminelen. 

Record aantal cyberaanvallen

In 2017 werd er al een record cyberaanvallen gedaan en de verwachting is dat dit het komende jaar niet zal veranderen. Bij 26% van de cyberschades was ransomware (het gijzelen van databestanden) de oorzaak. Daarna volgen datalekken door hackers (12%) en ongeoorloofde toegang tot data (11%).   

Goed verzekerd

Met een CyberRisk verzekering krijgt u hulp bij het ongedaan maken van een bedrijfsgijzeling – met of zonder losgeld – of een verlies van data én worden de kosten gedekt die u bijvoorbeeld maakt om klanten te informeren. Ook is bedrijfsstilstand verzekerd. Met een goede CyberRisk verzekering wordt dat allemaal keurig afgehandeld. Bij Vrieling bieden we een CyberRisk verzekering aan. Dit is geen wapen tegen cybercrime, maar we kunnen er wél voor zorgen dat het financiële risico wordt beperkt.