Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.

Compensatie transitievergoeding

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op transitievergoeding. Met de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkijken.

Aanvraag compensatie

Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na de aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Recht op compensatie

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

  • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst; 
  • de duur van de arbeidsovereenkomst; 
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan; 
  • dat transitievergoeding is betaald; 
  • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; 
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Slapend dienstverband

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. Omdat er geen sprake is van ontslag, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Ontslaat een werkgever de werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd.

Voor meer informatie over de compensatie transitievergoeding, kijk op de website van het UWV.