Brand in uw bedrijf

Jaarlijks komt het meerdere keren in het nieuws: brand bij agrarische bedrijven. De schade is zowel financieel als emotioneel vaak groot. Brand kan in één keer uw volledige oogst en bedrijf verwoesten. Bij brand is vaak slecht onderhouden of gebrekkig aangelegde elektra de boosdoener. Een goed brandpreventieplan kan een hoop leed voorkomen.

Dit jaar zijn al 225.000 dieren omgekomen bij stalbranden, meer dan vorig jaar en het jaar is nog niet om. De dierenorganisatie noemt kortsluiting als meest voorkomende oorzaak van stalbranden. Andere oorzaken zijn werkzaamheden in de stal waarbij vonken vrijkomen. Denk aan lassen, slijpen of branden. Ook roken en het weggooien van een peuk is een oorzaak. 

Regelmatig schoonmaken

Brandpreventie begint bij schone kassen en schuren. Brand ontstaat makkelijker in stoffige hoekjes en verspreidt zich sneller via spinrag. Maak daarom met regelmaat de schuur schoon. Zorg dat de stof zich niet ophoopt in of op elektrische installaties. Hetzelfde geldt voor apparaten die u een tijdje niet gebruikt heeft, bijvoorbeeld heaters. Als u de apparaten een tijdje niet gebruikt heeft is het belangrijk deze goed schoon en stofvrij te maken. 

Elektra

Vaak ontstaat brand door gebrekkige elektra. Belangrijk is om de elektrische installatie regelmatig te laten controleren. Een elektrakeuring moet gekeurd worden volgens NEN 3140. De elektrakeuring volgens NEN 3140 laat u uitvoeren door een inspectie- en installatiebedrijf dat is gecertificeerd volgens Scope 8. Een actueel overzicht vindt u hier. Zorg er daarnaast voor dat alle elektrische apparaten goed geaard zijn en een dubbel geïsoleerde bedrading hebben. Gebruikt u accu’s in uw bedrijf? Zet de acculaders dan in een ruimte zonder brandbare materialen. Laad de accu’s alleen overdag op en zorg dat er niet over de snoeren heengereden kan worden. 

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn vaak de oorzaak van brand. Denk aan lassen, slijpen, afbranden van verf of dakdekken. Om bij brandgevaarlijke werkzaamheden brand te voorkomen, kunt u de volgende preventie maatregelen nemen: 

  • Zorg dat er geen brandbare stoffen in de directe omgeving van de werkplek liggen 
  • Zorg voor blusmateriaal binnen handbereik.