Bescherm uw privevermogen als bestuurder

Als een bestuurder een fout maakt, kan dat grote gevolgen hebben. Zowel voor de vereniging als voor de bestuurder zelf. Een bestuurder is met zijn privévermogen aansprakelijk voor fouten gemaakt door één van de bestuursleden. 

Bent u lid van het bestuur van een vereniging of stichting of bent u gevraagd om bestuurslid te worden? Dan denkt u ongetwijfeld na over hoe u die functie wilt vervullen. Maar heeft u ook nagedacht over uw eigen aansprakelijkheid als bestuurslid?

Collectieve verantwoordelijkheid

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.

Wanneer bent u persoonlijk aansprakelijk?

In ons rechtssysteem geldt de hoofdregel dat de vereniging of stichting zelf verantwoordelijk is als zij iets doet waardoor een ander financiële schade lijdt. Met andere woorden; in principe is de individuele bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor deze schade. Maar op deze hoofdregel gelden een paar uitzonderingen waaronder:

Uitzondering 1 – Geen notaris en geen KvK

Is de vereniging niet via een notaris opgericht en is deze niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan is de vereniging niet rechtsbevoegd. In dat geval zijn alle bestuursleden automatisch volledig aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de vereniging/stichting.

Uitzondering 2 – Geen notaris en wel KvK

Is de vereniging niet via een notaris opgericht maar staat deze wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan is de vereniging beperkt rechtsbevoegd. In dat geval is de vereniging zelf aansprakelijk voor haar handelen of nalaten. Maar als de vereniging niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan zijn de bestuursleden alsnog volledig persoonlijk aansprakelijk.

Uitzondering 3 – Onbehoorlijk bestuur

Is de vereniging wel via een notaris opgericht en staat deze wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan geldt de hoofdregel dat de vereniging/stichting verantwoordelijk is voor haar handelen of nalaten. De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schade, tenzij de bestuurders onbehoorlijk bestuur kan worden verweten.

Gevolgen van onbehoorlijk bestuur

Als er is vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur dan is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk. De vereniging of een derde kan dan vorderen dat het bestuurslid de schade vanuit zijn privémiddelen betaalt. Daarbij is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk, ook voor fouten van medebestuurders.

Interne aansprakelijkheid (t.o.v. de vereniging of stichting)

Iedere bestuurder is verplicht zijn taak naar behoren uit te oefenen. Als de bestuurder (ernstig) tekortschiet in de vervulling van zijn taak, dan kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld door de vereniging of stichting.

Externe aansprakelijkheid (t.o.v. derden)

Als de bestuurder (vanuit zijn functie) onzorgvuldig of onrechtmatig handelt naar derden of deze derde misleidt, dan kan die derde de bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt zekerheid

Wij adviseren verenigingen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  En u, als (toekomstige) bestuurder, adviseren wij om te controleren of de vereniging deze verzekering daadwerkelijk heeft afgesloten. Deze verzekering dekt persoonlijke aansprakelijkheid en vergoedt de juridische kosten van verweer.

Regel daarom als vereniging de bestuurdersaansprakelijkheid voor uw bestuurders, voordat zij aangesproken worden. Wij denken graag met u mee. 

Meer weten?

U kunt contact opnemen met uw adviseur, ons algemene telefoonnummer 0523 - 28 27 26 of maak een afspraak