Bent u RI&E plichtig?

Het is vast niet iets wat u zich dagelijks afvraagt, maar in het kader van goed werkgeverschap wel een terechte vraag. Risico-inventarisatie en evaluatie is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het maken van een plan van aanpak is een verplicht onderdeel. Het opstellen hiervan kunt u gemakkelijk zelf doen.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welk termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren. Als de arbeidsomstandigheden veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. De inspectie zal ook pro actief (zonder aanleiding) controleren of een RI&E en plan van aanpak aanwezig is. De boete voor het ontbreken van een RI&E is vastgesteld op € 4.500. Het ontbreken van het Plan van Aanpak kost €3.000. 

RI&E en personeel

Heeft u personeel in dienst waarover u gezag voert, ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten, dan bent u volgens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen voor uw organisatie. Als u alleen vrijwilligers in dienst heeft, bent u alleen verplicht een RI&E uit te voeren wanneer er in uw organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/ of biologische agentia. Heeft u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst? Dan kunt u voor het uitvoeren van uw RI&E gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E. Heeft u uitzendkrachten in dienst? Dan bent u verplicht een kopie van uw RI&E op te sturen naar het uitzendbureau.

Opstellen RI&E

Voor het opstellen van uw RI&E kunt u gemakkelijk gebruik maken van RI&E-instrumenten. Deze instrumenten, ontwikkeld door de brancheorganisaties, helpen u om de risico’s in uw bedrijf te inventariseren, te evalueren en een plan van aanpak te maken om ermee aan de slag te gaan. 

Meer weten?

Op de website van RI&E steunpunt vindt u meer informatie en bepaalt u middels een duidelijk stroomschema of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.