Asbest

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest en voor wanneer asbest weg moet. Zo wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden. 

Asbestdaken

Vanaf 31 december 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekkingen moeten ervoor zorgen dat het asbest voor die tijd verwijderd is. Het aanpakken van de asbestproblematiek staat voor het kabinet hoog in het vaandel, omdat asbest grote risico’s meebrengt voor mens en milieu.

Gecertificeerde asbestbedrijven

Subsidieplafond bereikt

Sinds 1 januari 2016 was er een landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op 1 november 2018 is bekend geworden dat het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro is overschreden. 

Meer over de subsidieregeling

Extra subsidies

Sommige gemeenten of provincies hebben extra subsidies voor het verwijderen van asbest. Neem contact op met uw gemeente of de provincie om te infomeren of er een plaatselijke of provinciale subsidieregeling is.