Aansprakelijkheid verenigingen

Veel verenigingen denken geen eigen aansprakelijkheidsverzekering nodig te hebben, omdat de gemeente deze collectief voor hen heeft geregeld. Deze gedachte is echter niet juist. 

Vaak is er een collectieve aansprakelijkheidsverzekering vanuit de gemeente voor verenigingen en stichtingen afgesloten, maar die dekt niet alle mogelijke gebeurtenissen waarvoor de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld.

Wat is aansprakelijkheid?

Een vereniging is aansprakelijk voor het vergoeden van schade die door haar of bijvoorbeeld door een vrijwilliger is veroorzaakt aan derden. U kunt voor allerlei redenen aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld door leveranciers, bezoekers en leden. Dat kan om kleine bedragen gaan als een kapot kledingstuk, maar ook om hoge bedragen bijvoorbeeld voor letselschade. Dergelijke situaties kunnen van grote impact zijn op het vermogen van de vereniging of stichting.

Collectieve verzekering van de gemeente

Veel gemeentes, let op niet alle, hebben collectief een vrijwilligersverzekering geregeld voor verenigingen en stichtingen. De vrijwilliger staat in deze verzekering centraal: schade veroorzaakt door de vrijwilliger. Dat is slechts een deel van het aansprakelijkheidsrisico van een vereniging of stichting. Een aanvullende polis sluiten is bijna altijd nodig.

Wat valt niet onder de vrijwilligersverzekering?

In veel gevallen waarvoor de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld, kunt u dus geen beroep doen op de collectieve verzekering van de gemeente. Enkele voorbeelden waarvoor de gemeentepolis geen dekking biedt:

  • Aansprakelijkheid voor schade door gebouwen valt niet onder de dekking van de polis. Denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van de kantine waait en tegen een auto of erger nog op een persoon terecht komt.
  • De aansprakelijkheid als werkgever is ook niet verzekerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betaalde trainers.
  • Aansprakelijkheid van de stichting is niet verzekerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan als een deelnemer, bezoeker of toeschouwer schade heeft en die niet veroorzaakt is door een vrijwilliger. 
  • De aansprakelijkheid als bestuurder is niet verzekerd op de gemeentepolis als het balanstotaal groter is dan € 500.000.

Het is dus zeker aan te bevelen goed na te denken of u voldoende heeft gedaan om de aansprakelijkheid van de vereniging af te dekken. Als u dat niet heeft gedaan zou u als bestuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die is ontstaan.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat uw vrijwilligers goed verzekerd zijn tijdens hun werkzaamheden. Daarnaast vergoedt de verzekering schade die vanuit de vereniging of stichting veroorzaakt is aan anderen. Met een verzekering voorkomt u dat zulke schades gevolgen hebben voor de continuïteit van uw vereniging. De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van het soort vereniging en begint bij € 100,- per jaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een aansprakelijkheidsverzekering? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur, ons algemene telefoonnummer 0523 - 28 27 26 of maak een afspraak. Wij staan u graag te woord.