Hoe gaan wij om met betalingsachterstanden?

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld op uw rekening heeft staan, het lukt ons dan niet om de premie te incasseren. U ontvangt dan een brief van ons met het verzoek om de premie zelf aan ons over te maken. Het kan ook gebeuren dat u een keer vergeet om de premie over te maken. Indien wij uw premie na 30 dagen nog niet ontvangen hebben, is er sprake van een betalingsachterstand. U ontvangt dan van ons een betalingsherinnering. Een tweede en derde betalingsherinnering ontvangt u na 45 dagen en daarna 60 dagen.

Vragen?

We helpen graag.

Vrieling Nl Marjolein
Protocol Betalingsachterstanden Vrieling Verzekeringen

Hoe gaan wij om met betalingsachterstanden?